Kunngjøring av navnevedtak i Lødingen kommune

Etter § 12 i lov om stadnavn har lokale organisasjoner med tilknytning til de vedtatte navnene klagerett. Klageretten gjelder også for andre offentlige organ og virksomheter som skal bruke det aktuelle navnet i tjenesten. Klageretten gjelder skrivemåten av navnet. De som har klagerett har rett til å se saksdokumentene. Det er mulighet til å søke om utsatt iverksetting av vedtaket til klagefristen er ute eller at klagen er avgjort. 

Klage sendes til Lødingen kommune, postboks 83, 8411 Lødingen eller postmottak@lodingen.kommune.no innen klagefrist på 3 uker fra kunngjøringsdato. 

Klagen må begrunnes og må behandle alle navn eller navneledd klagen gjelder.