Kunngjøring av navnevedtak- Samiske navn i Lødingen kommune

Statens kartverk har vedtatt skrivemåten på samiske stedsnavn i Lødingen kommune. 

  • Navnesak 2021/332 – Erikstadstraumen og Kanstadstraumen i Lødingen kommune.
  • Navnesak 2021/478 – Gårdsnavn og naturnavn i Lødingen kommune.

Saksdokumenter:

Melding om vedtak i navnesak 2021/332- Erikstadfjordstramen og Kanstadfjordstraumen i Lødingen kommune (PDF, 399 kB)

Sak 2021/478 Navnesaksskjema- Lødingen og andre navn (PDF, 417 kB)

Vedtak i navnesak 2021478- Gårdsnavn og naturnavn i Lødingen kommune (PDF, 285 kB)

Etter § 12 i lov om stadnavn har lokale organisasjoner med tilknytning til de vedtatte navnene klagerett. Klageretten gjelder også for andre offentlige organ og virksomheter som skal bruke det aktuelle navnet i tjenesten. Klageretten gjelder skrivemåten av navnet. De som har klagerett har rett til å se saksdokumentene. Det er mulighet til å søke om utsatt iverksetting av vedtaket til klagefristen er ute eller at klagen er avgjort. 

Klage sendes til Statens Kartverk, PB 600 Sentrum, 3507 Hønefoss eller post@kartverket.no med kopi til Lødingen kommune innen klagefrist på 3 uker fra kunngjøringsdato. 

Klagen må begrunnes og må behandle alle navn eller navneledd klagen gjelder.