Kunngjøring: Offentlig ettersyn av søknader akvakultur Lødingen kommune, Nordland

I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknader ut til offentlig ettersyn. Søknadene gjelder klarering av 2 nye lokaliteter.

Fristen for merknader er passert

  

 

 

 

 

 

 

 

 

LOKALITET: SKOGSTRAND

Søknad akvakultur i Lødingen kommune i Nordland

Søker: KIME Akva AS

Søknaden gjelder: Ny lokalitet til matfiskoppdrett av torsk

Søkt størrelse: 2340 tonn

Koordinater: Midtpunkt anlegg N 68º23,522` Ø 15º22,716`

Midtpunkt fôringsflåte N 68º23,583` Ø 15º23,083`

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOKALITET: HÅKJERRINGHOLMEN

Søknad akvakultur i Lødingen kommune i Nordland

Søker: KIME Akva AS

Søknaden gjelder: Ny lokalitet til matfiskoppdrett av torsk

Søkt størrelse: 3599 tonn

Koordinater: Midtpunkt anlegg N 68º20,884` Ø 15º18,733`

Midtpunkt fôringsflåte: N 68º20,911` Ø 15º19,221`

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utleggstid er 4 uker, frem til og med 15. september. Frist for å sende inn merknader er passert.

Her kan du lese mottatte merknader:

- Mottatte merknader ved offentlig ettersyn (PDF, 2 MB)

KIME Akva hadde informasjonsmøte 31. august på Vestbygd oppvekstsenter.

Presentasjon og spørsmål og svar fra møtet finner du her:

- Presentasjon (PDF, 10 MB)

- Spørsmål og svar (PDF, 201 kB)

Dokumenter i saken:

Håkjerringholmen- Søknad ny lokalitet torsk (PDF, 245 kB)

Håkjerringholmen- Tillatelse akvakultur flytende (PDF, 649 kB)

Håkjerringholmen- Vedlegg 6.1.2 strømmålinger (PDF, 5 MB)

Håkjerringholmen- Vedlegg 6.1.3 Anleggskart 1- 1000 (PDF, 5 MB)

Håkjerringholmen- Vedlegg 6.1.3 Grunnkart 1- 5000 (PDF, 2 MB)

Håkjerringholmen- Vedlegg 6.1.3 Koordinater anleggstegning (PDF, 116 kB)

Håkjerringholmen- Vedlegg 6.1.3 med kommuneplankart 1 -24 000 (PDF, 3 MB)

Håkjerringholmen- Vedlegg 6.1.3 sjøkart 1 - 50 000 (PDF, 2 MB)

Håkjerringholmen- Vedlegg 6.2.1 Rapport B- metodikk (PDF, 4 MB)

Håkjerringholmen- Vedlegg 6.2.1 Rapport C FU 2022 (PDF, 13 MB)

Håkjerringholmen- Vedlegg 6.3.1 Behovsbeskrivelse (PDF, 380 kB)

Håkjerringholmen- Vedlegg 6.3.2 Smitterisiko, fiskehelse og fiskevelferd (PDF, 523 kB)

Håkjerringholmen- Vedlegg 6.3.3 Vurdering naturmangfold fiskeri sjøtrafikk (PDF, 2 MB)

Skogstrand- Søknad ny lokalitet torsk (PDF, 246 kB)

Skogstrand- Tillatelse akvakultur flytende (PDF, 648 kB)

Skogstrand- Vedlegg 6.1.2 strømmålinger (PDF, 4 MB)

Skogstrand- Vedlegg 6.1.3 anleggskart 1 -1000 (PDF, 6 MB)

Skogstrand- Vedlegg 6.1.3 grunnkart 1 -5000 (PDF, 2 MB)

Skogstrand- Vedlegg 6.1.3 koordinater anleggstegning (PDF, 114 kB)

Skogstrand- Vedlegg 6.1.3 med kommuneplankart 1 -24 000 (PDF, 3 MB)

Skogstrand- Vedlegg 6.1.3 sjøkart 1 - 50 000 (PDF, 2 MB)

Skogstrand- Vedlegg 6.2.1 C rapport (NY) (PDF, 5 MB)

Skogstrand- Vedlegg 6.2.1 Forundersøkelse (PDF, 6 MB)

Skogstrand- Vedlegg 6.2.1 Rapport undersøkelse B- metodikk (PDF, 4 MB)

Skogstrand- Vedlegg 6.3.1 Behovsbeskrivelse (PDF, 396 kB)

Skogstrand- Vedlegg 6.3.3 Vurdering naturmangfold fiskeri sjøtrafikk (PDF, 2 MB)

Vedlegg 6.1.5 Beredskapsplan matfisk (PDF, 5 MB)

Vedlegg 6.1.9 Beskrivelse av kvalitetssystemet (PDF, 2 MB)

Vedlegg 6.3.4 Konsekvensutredning og risiko- sårbarhetsanalyse akvakulturanlegg (PDF, 12 MB)

Vedlegg 6.3.5 System for utfiltrering av torskeegg (PDF, 4 MB)

Vedlegg 6.3.6 Biologisk risikovurdering stamfisk (PDF, 12 MB)

Vedlegg 6.3.7 Bærekraftstrategi I KIME Akva AS (PDF, 9 MB)

Vedlegg 6.3.8 Biosikkerhetsplan selskap (PDF, 2 MB)

Vedlegg 6.3.9 Eksempel biosikkerhetsplan lokalitet (PDF, 990 kB)