Kunngjøring: oppstart av navnesak 2022/430- Gangarhaugen og andre navn i Lødingen kommune

I henhold til lov om stadnavn kunngjør Lødingen kommune navnesak om bruk av Gangarhaugen og andre navn. De ligger på gnr. 27 på Nes i Lødingen kommune.

Kartverket har reist navnesak for å få fastsatt skrivemåten.

Saksdokumenter:

Saksdokumentet finnes her. (PDF, 5MB)

Brukernavnskjema 27-6 i 1851 Lødingen kommune (PDF, 361 kB)

Brukernavnskjema 27-8 i 1851 Lødingen kommune (PDF, 407 kB)

Navnesaksskjema sak 2022-430, Gangarhaugen og andre navn, 1851 Lødingen kommune (PDF, 288 kB)

Navnesak 2022430 (PDF, 35 kB)

Brevmal Kartverket (PDF, 241 kB)

Saken ligger på lokal høring i kommunen, jf. § 8 i lov om stadnamn.
Saksdokumentet kan du lese på Lødingen kommune sin hjemmeside.
 

Eventuelle merknader merkes med Navnesak 2022/430 og sendes til:
epost: postmottak@lodingen.kommune.no
Lødingen kommune, Postboks 83, 8411 Lødingen