Kunngjøring planvedtak.Endring reguleringsplan E10/rv.85 Tjeldsund-Gullesfjordbotn-Langvassbukt

Lødingen kommune kunngjør med dette følgende planvedtak:

 

Kommunestyret vedtok i sak 69/19 den 20.06.2019 endring av reguleringsplan E10/ rv.85 Tjeldsund – Gullesfjordbotn - Langvassbukt.

Vedtaket omfatter Parsell 4 - planid 2018005, Parsell 5 - planid 2018003, Parsell 6 - planid 2018001 og Parsell 7 - planid 2018002.

 

Planvedtaket kunngjøres herved i henhold til plan- og bygningslovens §12-12.

 

Vedtaket kan påklages etter PBL § 1-9, jfr. § 12-12 og forvaltningslovens §28.

Fristen for å klage på vedtaket er etter forvaltningsloven § 29 satt til 26.07.2019

 

Eventuell klage merkes 12/207 og stilles til: postmottak@lodingen.kommune.no

eller Lødingen kommune, pb. 83, 8410 Lødingen.

 

Saksdokumenter og endrede plandokumenter er tilgjengelige på kommunens hjemmeside:

 

Planvedtak: Endring av reguleringsplan E10/ rv.85, Parsell 4, 5, 6 og 7