Lødingen Hamn

Lødingen kommune varsler i henhold til plan og bygningslovens § 12-8 oppstart av arbeid med detaljregulering for Lødingen Hamn.