Offentlig ettersyn av søknad akvakultur Lødingen

Søknad i henhold om Lov om akvakultur av 17.05.2006 m. forskrift legges til offentlig ettersyn på Servicetorget, Rådhuset, Rådhusvegen 27, 8410 Lødingen.

Eventuelle merknader sendes skriftlig til:
Lødingen Kommune, Postboks 83, 8411 Lødingen eller som epost til:
postmottak@lodingen.kommune.no

Innen 20 november 2019

Søknaden gjelder: Areal og biomasseendring

Søker:                    Lødingen Fisk AS, Hustadstranda, 8412 Vestbygd

Org.nr:                   884 625 882

Lokalitet:               Hustadstranda  

Posisjon:                N 68°21,253  Ø 15°29,549                    

Anleggstype:         Landbasert oppdrettsanlegg

Søkt størrelse l:     8 000 000 stk.