Oppvekstplan Lødingen kommune 2023-2033

Lødingen kommune kunngjør med dette vedtak om offentlig høring og ettersyn:

Iht. Plan og bygningslovens § 11-14 legges følgende kommunedelplan ut til høring og offentlig ettersyn:

Oppvekstplan Lødingen kommune 2023-2033.

Oppvekstplan Lødingen kommune 2023- 2033 (PDF, 2 MB)

Oppvekstplanen ligger ute på kommunens hjemmeside under kunngjøringer. Dokumentet er også fysisk tilgjengelig i rådhusets resepsjon, Matkroken Offersøysløyfa (Beritbutikken) og på Nærbutikken Vågehamn.

Eventuelle uttalelser merkes med «21/935 - Oppvekstplan» og sendes innen høringsfristen 03.02.2023 til postmottak@lodingen.kommune.no eller til Lødingen kommune, Pb 83, 8411 Lødingen.