Kunngjøring om vedtak av Kommuneplanens arealdel 2021-2031

Kommunestyret i Lødingen kommune har den 16. desember 2021 vedtatt Kommuneplanens arealdel 2021-2031, iht. plan-og bygningsloven § 11-15.

Plandokumenter og kart er tilgjengelig på kommunens nettsider og fysisk tilgjengelig i rådhusets resepsjon. Saken kan leses i sin helhet her.

Kommunestyrets vedtak om kommuneplan kan ikke påklages iht. plan-og bygningsloven § 11-15.