Rådmann i Lødingen kommune

Kjetil Skjeie 1 - Klikk for stort bilde Rådmannen er øverste leder av den kommunale organisasjon.

I henhold til kommuneloven skal rådmannen påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt.

Rådmannen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover og forskrifter, og at den er gjenstand for betryggende kontroll.

Kontaktinfo

Kjetil Skjeie
Rådmann
E-post
Telefon 76 98 66 02
Mobil 976 52 867

Adresse

 • Besøksadresse
  Rådhusvegen 27
  8410 Lødingen
  Se kart
   
 • Postadresse
  Postboks 83
  8411 Lødingen
   
 • Organisasjonsnummer
  945 468 661
 • Kontonummer
  4618 07 00048

Åpningstider

Kart