Tjenester

Oppdatert av: Tor Berg (09.sep.2015)

Oversikt over Tjenester
Tittel Dato
Turistinformasjon 28.07.2017 10:59
Sentraladministrasjonen 26.07.2017 11:27
Lødingen Havn KF 05.05.2017 07:16
Utvikling, Drift og Kultur 26.04.2017 08:15
Oppvekst og utdanning 09.09.2015 05:53
Helse- og omsorg 25.06.2017 01:43
Andre helsetjenester 26.06.2017 01:18
NAV Lødingen 16.10.2017 11:06
Den Norske Kirke 10.10.2017 12:36
Miljøterapaut B&U 02.10.2017 09:41
Vesterålen barnevern 18.10.2017 07:14
Alle nyheter 08.06.2017 08:02

KONTAKT OSS

 

Telefonliste

 


Org.nr:    945 468 661

 

Send oss sikker,
digital post via:

(klikk på ikonet)

 

 

digipost.png 

 Generelt post kan sendes
via:  E-post 
(OBS! ikke sikker kanal)

Fakturamottak:


Send faktura på mail.

EHF faktura (org.nr.945 468 661)

OBS!
Vi kan ikke motta EHF faktura
til Lødingen Havn eller Kirkelig fellesråd.

 

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


Filminfo. på Facebook

kinoani_11okt.gif

Lødingen kinos samarbeidspartnere på skolekino: