Lødingen Havn KF

Vedtekter for Lødingen Havn KF (PDF, 106 kB)(revidert 03.04.2014)

Søknadsskjema for tiltak i sjø (DOCX, 62 kB)

KAIER I LØDINGEN SJØDISTRIKT

Øksneshamn

4,8 meter dybde. Fra ½ vann og mer kan en anløpe med større dyp gående fartøy. Under normale værforhold er det ingen problem med innseilingen. I sterk vind kan det by på problem. Under normale forhold kan båter inntil 75 m benytte seg av kaien. Nordlaks er eier av kaien.

Annfinnslett

3 kaier- privat. Nordligst kai er ca 5,6-6,0 m. dyp og lengde 12 meter. Los vært med fartøy med lengde opptil 96 m, som er i lengste laget. Fortøyningsmuligheter nord og sør for kaien. Været må være bra. En kai sør av denne på Sør–Klemming er litt lengre og 8-10 m. dyp. Fortøyning nord og sør av denne. I godt vær kan båter inntil 90 m. legge til. Det er Sydvest vær som gir utfordringer. En mindre dampskipskai lengre in på havna hvor mindre fartøy kan anløpe. 


Vågehamn:

5 m dybde,. Los har lagt båter inntil 80 meter til denne kai.

Offersøy

Kjeøy 3,1 m. til 4,3 m. dybde. Gamle Skogøy var 48 m lang og 12`6`` dypgående og har vært ved kai på Kjeøy. (Obs vestsiden av kai, da det snager av søyle og med værforbehold.)


Erikstad

Privat kai hvor Skogøy har vært inn med kai. 48 m. lang og 12`6`` dyp.


Rødholmen

Sørsiden er privat eid og ISPS område hvor dybde er 10 m. og lengde 70m.
Nordsiden er 130 m. og dybde 8,5 m. ISPS område. 
Flytekaiene 2 stk som har en lengde på 48 m og 3 m.- brei. Dybde 

Dampskipskaia

som er 70 m. Dybde 4,2 – 7,5 m. 


Lødingen mek verksteds kai

 pir 3 m dyp innerst 8 m. dyp ytterst – 60 m. lang.


Kanstad Trelast. 

20 m. dybde 4,5 m. 


Norafjells AS kai

40 m. 4,5 dyp. – Indre havn. Mellom to andre kai eier.

Arnt Enebakk-kai.

Lengde 40 m. og dybde 4,5 m. 


Kai hos Jan Olufsen

er 25 m. benyttes til drivstoff fylling og andre oljeprodukter. 4,5 m dyp og 20M. lang.

 

Forbud mot fiske

Forbud mot fiske med garn og fast stående redskaper i Lødingen havn innenfor en linje trukket mellom følgende posisjoner:

N 68 24,73 E 16 0,704
N 68 25,05 E 16 0,920
N 69 25,66 E 16 0,100 

Kontaktinfo

Arnold Aalmo
Havneleder
E-post
Mobil 90 89 47 32
Lødingen Havn
Vakttelefon
Mobil 90 89 47 32