Lødingen kommune kunngjør

Lødingen kommune kunngjør med dette vedtak om høring og offentlig ettersyn Kommuneplanens arealdel

 Vedtak i Lødingen kommunestyre sak 25/18 den 08.02.2018:

I henhold til plan- og bygningslovens § 11-14 sendes planforslag for kommuneplanens arealdel på høring og legges ut til offentlig ettersyn.
Planforslaget presenteres i folkemøter på tettstedet og i Vestbygda.

Folkemøtene avholdes slik:

 • Vestbygd skole, Vågehamn                    Tirsdag 6. mars 2018    kl. 18:00
 • Kommunestyresalen, Lødingen             Onsdag 7. mars 2018    kl. 18:00

Planforslaget legges ut på Lødingen rådhus, Beritbutikken, Nærbutikken Vågehamn og på kommunens hjemmeside.

Se link: http://www.lodingen.kommune.no/tjenester/politikk-og-organisasjon/innsyn/kunngjoringer/

Plankartet er også tilgjengelig under kartlaget «Kommuneplan ettersyn» på Nordlandsatlas http://nordlandsatlas.no/

Merknader sendes innen høringsfristen 30. april 2018
Vi ber om at merknaden merkes: «Merknad til kommuneplanens arealdel, sak13/1017»

Spørsmål kan rettes til avdelingsingeniør Knut Roger Ingebrigtsen

Kontaktinfo

Knut Ingebrigtsen
Avdelingsingeniør Plan
E-post
Telefon 76 98 66 44
Lødingen Kommune
Postmottak
E-post
Telefon 76 98 66 00

Adresse

 • Besøksadresse
  Rådhusvegen 27
  8410 Lødingen
  Se kart
   
 • Postadresse
  Postboks 83
  8411 Lødingen
   
 • Organisasjonsnummer
  945 468 661
 • Kontonummer
  4618 07 00048