• Koronainfo

    Den generelle anbefalingen om testing for covid-19 ved nyoppståtte luftveissymptomer gjelder ikke lenger. Rådene ved nyoppståtte luftveissymptomer er nå å holde seg hjemme når man føler seg syk, uavhengig av årsak. De som allikevel ønsker å teste seg så fins det selvtester å få på rådhuset i Lødingen. Selvtester trenger ikke lenger registreres på kommunens nettsider!

Aktuelt fra Lødingen

Hva skjer i Lødingen?