Aktuelt fra Lødingen

 • 27.05.2024

  Kunngjøring: Offentlig ettersyn av søknad om areal..

  I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig ettersyn.
 • 20.02.2024

  Eiendomsskatt 2024 - Skatteseddel

  Skatteseddel er en informasjon om årets eiendomsskatt, og hvordan denne er beregnet.Her er ingen endringer fra 2023 til 2024, fortsatt 4 promille av skattegrunnlag. Samme eiendomsskatt som 2023...
 • 24.05.2024

  Pressemelding

  Kommunestyret i Lødingen har vedtatt at dom fra Midtre Hålogaland tingrett, der Lødingen kommune ble idømt erstatningsansvar overfor tidligere kommunedirektør Liv-Hege Martinussen, skal ankes til...
 • 15.05.2024

  VANNMÅLERAVLESNING 2024

  Alle med vannmåler i Lødingen kommune har nå mottatt beskjed om avlesning av vannmåler. Denne kom noe sent i 2024 da vi nå har innført muligheten til mottak av målerstand på SMS og direkte...

Hva skjer i Lødingen?