• Koronaviruset status Lødingen fredag 3 april

    Fortsatt ingen bekreftede smittetilfeller i kommunen pr fredag kl. 15.00. Med virkning fra 31. mars har Lødingen kommune vedtatt lokal forskrift som blant annet innebærer forbud inntil videre mot at personer som ikke er hjemmehørende i Lødingen kan overnatte i bobil/campingvogn i kommunen.Flere foreninger har etablert oppstillingsplasser for campingvogner og bobiler i kommunen. Det er opp til foreningene som drifter Nymoen, Optimisthaugen og Hjertholmen å håndheve om personer hjemmehørende i Lødingen kan benytte disse tilbudene. Vi ber alle respektere foreningene sine beslutninger.

Aktuelt fra Lødingen

Hva skjer i Lødingen?