• Koronainfo

  Den generelle anbefalingen om testing for covid-19 ved nyoppståtte luftveissymptomer gjelder ikke lenger. Rådene ved nyoppståtte luftveissymptomer er nå å holde seg hjemme når man føler seg syk, uavhengig av årsak. De som allikevel ønsker å teste seg så fins det selvtester å få på rådhuset i Lødingen. Selvtester trenger ikke lenger registreres på kommunens nettsider!

Aktuelt fra Lødingen

 • 29.06.2022

  Eldrerådets omsorgspris

  Lødingen eldreråd ber våre innbyggere om å komme med forslag på ildsjeler eller en gruppe gode hjelpere. Frist for forslag 10 september 2022.
 • 24.06.2022

  Prosjekt «trafikksikker skoleveg» i Lødingen

  Mandag 27. juni er det oppstart på prosjektet.
 • 08.06.2022

  Kommunale avgifter

  Vi gjør oppmerksom på at kommunestyret i desember 2021 besluttet at kommunale avgifter fra 2022 skal faktureres ut fire ganger i året, mot tidligere to ganger i året
 • 24.05.2022

  Til Informasjon

  Avdeling Plan/Samfunn – byggesaksbehandling.

Hva skjer i Lødingen?