Personer som tilbys vaksinering i Lødingen kommune vil bli kontaktet av Legekontoret

En person med folkeregistrert adresse i Lødingen kommune er rapportert smittet med Covid-19. Personen oppholder seg ikke i kommunen, men har for tiden bosted i Østlandsområdet.

Lødingen kommune ved ordføreren har gleden av å invitere til markering av frigjøringsdagen og veterandagen lørdag den 8.mai.

 Vi oppfordrer alle til å flagge på denne dag.

Forhåndspåmelding til tlf. 769 86 600.

2019/238, Strand(s)tinden

2015/33, Øksneshamn eller Øyneset

Lodek eller Lodegak

Høringsfrist 12 mai 2021

Personell fra både vann/avløp og teknisk drift er godt i gang med legging av ny drenering og kummer rundt idrettshallen

Varsel om oppstart planarbeid og høring av utkast til planprogram
Frist innspill planprogram: 18 mai 2021
Frist tiltak trafikksikkerhetsplan: 23 juli 2021

Det er besøkskontroll, og det er kun en besøkende pr. dag pr. pasient. Dette vil gjelde inntil videre.
Besøk er endret etter nye smittevernregler.

Fra 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har i dag. Skatteetaten vil med dette får et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter. Etter denne datoen er det ikke lenger skatteoppkrever i kommunen.

 

Henvendelser etter 1. november gjøres til Skatteetaten – se skatteetaten.no.

Lødingen kommune har egen telefontjeneste i forbindelse med den pågående pandemien.
Tjenesten vil være åpen mellom kl. 10.00 - 15.00, mandag - fredag. Her vil du få svar på spørsmål du måtte ha om Covid-19.
Koronatelefonen vil være drevet av helsefaglig personell fra Lødingen kommune.

 

Meldinger ved kokepåbud eller andre viktige meldinger fra kommunen.

Er du på jakt etter tomt i Lødingen?

Da har Lødingen kommune ferdigstilt arbeidet med digitalt planarkiv. Samtlige regulerings- og bebyggelsesplaner er digitalisert og lagt ut som innsynsløsning i portalen kommunekart.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har publisert en film om kravene som stilles til de som kommer til Norge.

Kinoen er stengt fra 1. januar 2021.
Dere som har gyldige gavekort kan levere disse inn til økonomi kontoret på rådhuset for utbetaling.

Lødingen kommune anmoder alle som tenker på å ha arrangementer om å sende en henvendelse til beredskapsgruppen slik at kommunen har oversikt. Dette gjelder arrangementer der det vil bli samlet en del mennesker
(f.eks. konsert, salgsutstillinger osv.).
Send mail til:

beredskap@lodingen.kommune.no

 

Meldinger fra innbyggere på avvik skal sendes på mail til yngve.holm@lodingen.kommune.no

Vi minner om at det er røykeforbud på kommunale arbeidsplasser og eiendommer – dette gjelder både ute- og innearealer, for publikum og for ansatte.

 

 

Med skolestart følger også skolebussen.