Mandag 22. august er første skoledag i Lødingen.

«Drop-in» Koronavaksinering i Lødingen idrettshall

Frem til juli 2022 ble kontantstøtte gitt til og med den kalendermåneden retten til kontantstøtte falt bort.

Dette ligger nå ute på kommunens nettside til offentlig ettersyn, vi vil ha dine innspill!

Lødingen eldreråd ber våre innbyggere om å komme med forslag på ildsjeler eller en gruppe gode hjelpere.
Frist for forslag 10 september 2022.

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,9 milliarder kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2022. Denne ordningen skal fremme frivillig aktivitet gjennom å kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har hatt til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester.  

Vi gjør oppmerksom på at kommunestyret i desember 2021 besluttet at kommunale avgifter fra 2022 skal faktureres ut fire ganger i året, mot tidligere to ganger i året

Служба з інтеграції просить усіх, хто прибуває до муніципалітету з українським громадянством, зв’язатися з нами, щоб ми могли надати вам необхідний наступний супровід та допомогу.

Kommunen ber alle som ankommer kommunen med ukrainsk statsborgerskap om å ta kontakt slik at vi kan gi deg/dere nødvendig oppfølging og bistand videre. 

Lødingen kommune starter fra 1. september opp et nytt prosjekt som har til hensikt å legge til rette for å ta med seg arbeidsplassen sin til vår kommune.

Kontaktpersoner:

Hugo B. Jacobsen, ordfører – Epost: hugo.jacobsen@lodingen.kommune.no  Mobil: 90 79 18 32

Arnold Aalmo, Næringsutvikler – Epost: arnold.aalmo@lodingen.kommune.no Mobil: 90 89 47 32

Utvalget av digitale søknadsløsninger for byggesak blir stadig større, og det finnes nå tilbud som gir god støtte for søknader uten ansvarsrett for både profesjonelle og privatpersoner. 

 

 Tenk igjennom hvilke farer og ulykker som kan ramme deg hjemme, og forbered deg best mulig. Hvis strømmen blir borte eller du blir isolert av været i flere dager, bør du være rustet til å klare deg selv noen dager.

Dette gjelder meldinger ved kokepåbud eller andre viktige meldinger fra kommunen.
Det er 52 adresser i kommune som ikke ligger med tlf. nr. Ber alle gå inn i registeret og sjekke at det ligger riktig tlf. nr.!

Er du på jakt etter tomt i Lødingen?

Har du planer om et arrangement, demonstrasjon, opptog, en stand eller lignende, på et offentlig sted, må du melde fra til politiet.

Meldinger fra innbyggere på avvik skal sendes på mail til  
postmottak@lodingen.kommune.no

 

 

Det blir fast rute hver fredag morgen og kveld samt søndag ettermiddag

Lødingen kommune har denne tjenesten, gjelder både for lag/foreninger og kommunalt ansatte.

Ressursteamet er et tilbud til foreldre i Lødingen kommune som ønsker en tverrfaglig veiledning på sin bekymring for barn i alderen 0 – 18 år. Ressursteamet koordinerer saken og ser til at barn og familien får den hjelpen som er nødvendig.