Målet for folkemøtet/workshopen er å få innspill fra lokalt næringsliv på hva dere ser på som de viktigste satsingsområdene for å oppnå bærekraft og hva kan henholdsvis kommunen og næringslivet gjøre for å legge til rette for dette best mulig.

Lødingen hamn er under utvikling. Vi vil gjerne vite hva du mener om området. Kom på folkemøte: 

Vi har fått tilskudd til å drive rekrutteringsprosjekt av nye bønder og lokalmatsprodusenter i vår region!

Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter en ny tilskuddsordning som skal legge til rette for økt deltakelse i idrett og fysisk aktivitet for alle barn og unge. Det kan gis tilskudd til prosjekter eller engangsutgifter.

Det er åpnet for søknader og søknadsfristen er 13. Juni, klokken 13.00.

Det blir mulighet får å få koronavaksine i mai og juni på Lødingen tettsted.
 Det er ikke timebestilling, kun drop-in.

Nå åpnes det for en fjerde koronavaksine for innbyggere fra 80 år og eldre.

I forbindelse med avvikling av årets sommerferie trenger vi en vikar i resepsjonen på Lødingen rådhus.

Søknadsfrist 30 mai 2022.

Lødingen eldreråd ber våre innbyggere om å komme med forslag på ildsjeler eller en gruppe gode hjelpere.
Frist for forslag 10 september 2022.

Som en følge av betydelig økt etterspørsel etter pneumokokkvaksinen Pneumovax tidlig i pandemien skaffet Folkehelseinstituttet langt flere doser av Pneumovax enn tidligere år. Det er nå god tilgang på Pneumovax i Norge.

Служба з інтеграції просить усіх, хто прибуває до муніципалітету з українським громадянством, зв’язатися з нами, щоб ми могли надати вам необхідний наступний супровід та допомогу.

Kommunen ber alle som ankommer kommunen med ukrainsk statsborgerskap om å ta kontakt slik at vi kan gi deg/dere nødvendig oppfølging og bistand videre. 

Utvalget av digitale søknadsløsninger for byggesak blir stadig større, og det finnes nå tilbud som gir god støtte for søknader uten ansvarsrett for både profesjonelle og privatpersoner. 

 

 Tenk igjennom hvilke farer og ulykker som kan ramme deg hjemme, og forbered deg best mulig. Hvis strømmen blir borte eller du blir isolert av været i flere dager, bør du være rustet til å klare deg selv noen dager.

Dette gjelder meldinger ved kokepåbud eller andre viktige meldinger fra kommunen.
Det er 52 adresser i kommune som ikke ligger med tlf. nr. Ber alle gå inn i registeret og sjekke at det ligger riktig tlf. nr.!

Lødingen kommune starter fra 1. september opp et nytt prosjekt som har til hensikt å legge til rette for å ta med seg arbeidsplassen sin til vår kommune.

Kontaktpersoner:

Hugo B. Jacobsen, ordfører – Epost: hugo.jacobsen@lodingen.kommune.no  Mobil: 90 79 18 32

Arnold Aalmo, Næringsutvikler – Epost: arnold.aalmo@lodingen.kommune.no Mobil: 90 89 47 32

Er du på jakt etter tomt i Lødingen?

Har du planer om et arrangement, demonstrasjon, opptog, en stand eller lignende, på et offentlig sted, må du melde fra til politiet.

Meldinger fra innbyggere på avvik skal sendes på mail til  
frits.pettersen@lodingen.kommune.no

 

 

Laboratoriet er stengt for de som ikke  ta blodprøver/urinprøve og andre prøver som leveres på laboratoriet. 

Det er nå i en periode kun åpent 08.30-11.45 mandag-torsdag. 

Laboratoriet er helt stengt på fredag for sendeprøver. 

Det blir fast rute hver fredag morgen og kveld samt søndag ettermiddag