Vi har gleden av å invitere til et åpent møte om Hamndalen prosjektet, dette for å inkludere og engasjere Lødingens befolkning I prosjektet.

Vannprøver ved Lødingen vannverk viser nå at det ikke lenger er behov for å klorere drikkevannet. Kloringen er avsluttet.

 

Vannet er trygt å drikke.

 

Hege Koteng er ansatt som ny kommunalsjef i enhet helse og omsorg. Hun tiltrer stillingen 1. april 2019.

Hege er 53 år utdannet sykepleier med tilleggsutdannelse innenfor ledelse. Hun jobber i dag som virksomhetsleder i Tingvoll kommune med ansvar for kommunens heldøgnbaserte helsetjenester, en stilling hun har hatt i 3 år. Tidligere har Hege vært avdelingsleder både i Tingvoll og Stordal kommuner innenfor ulike tjenestetilbud. Her har hun hatt både faglig, økonomisk og personellmessig ansvar for driften av avdelingene.

Vi ser frem til at Hege begynner hos oss i Lødingen og at vi skal få glede av hennes kompetanse og ønsker henne velkommen til oss.

 

TRS

Anerkjennelse av godt arbeid med trafikksikkerhet i Lødingen. Lødingen er godkjent som trafikksikker kommune i 2019-2021.

Kommunen ønsker å tilsette badevakter for tilsyn ved offentlig bading. Arbeidstiden vil være fra kl. 17.45 til 21.15 tirsdager, og fra 16.45-20.15 fredager.

 

Drømmestipendet er et samarbeid mellom Norsk Kulturskoleråd og Norsk Tipping. Gjennom denne stipendtildelingen ønsker vi å synliggjøre kommunenes arbeid for barn og unge.
Vårt håp er at Drømmestipendet skal gi verdifull inspirasjon og være et viktig bidrag til å oppfylle drømmene til unge kulturutøvere .

Lødingen kommune har i delegert vedtak, DS 118/18 av 05.12.2018 fattet følgende vedtak:

Med hjemmel i Matrikkelloven § 21 og Matrikkelforskriften § 50 tildelt bygning(er) på eiendommer vegadresse fra matrikkeladresse i henhold til vedlagt liste.

Arbeidet med interkommunal kystsoneplan for Vesterålen har startet opp.Informasjon om prosjektet finnes under Kystsoneplan hos Vesterålen Regionråd.Link til prosjektet hos Vesterålen Regionråd:  http://vestreg.no/kystsoneplan