Museet har nå sommeråpent.

Fra 28 juni - 27 juli 2018 fra kl. 1200 - 1500.
50 kr for voksne og 20 kr for barn (OBS! kun kontakt betaling)

Adresse: Gammelstasjonen, Lødingen.

Fristen for å klage på vedtaket er etter forvaltningsloven § 29 satt til 18.07.2018.

 

Biblioteket har sommerstengt fra 27 juni-22 juli 2018.
Åpent 23 juli-29 juli 2018.(uke 30)
Sommerstengt fra 30 juli-5 august 2018.

Det vil komme endringer på åpningstidene ved laboratoriet pga. ferieavvikling.

 

 

Sommerstengt fra 25 juni - 20 august 2018.

Fra 15 mai og til 15 september er det sommertid på Rådhuset.
Ny åpningstid er fra 0800-1445.

Sentralbordet er åpent fra kl. 1000-1400.

Kommunestyret har vedtatt å innføre eiendomsskatt på næringseiendommer og «verk og bruk» fra 2018, og på øvrige faste eiendommer i resten av kommunen fra 2019.

Kommunestyret i Lødingen vedtok 11.01.2018 at det skal bygges ny 1-10 skole med kultursal i tråd med KS- vedtak 71/17. I tillegg til bygging av skolen gjennomføres en ut-/ombygging av Skolevegen og trafikkarealet ved skolen for å sikre den nye skolens elever en trafikksikker skolevei, ref. egen sak.

Ressursteamet er et tilbud til foreldre i Lødingen kommune som ønsker en tverrfaglig veiledning på sin bekymring for barn i alderen 0 – 18 år. Ressursteamet koordinerer saken og ser til at barn og familien får den hjelpen som er nødvendig.