Torsdag 22.11.18 har NAV Lødingen redusert åpningstid pga. opplæring.

Denne dagen har NAV åpent fra kl. kl. 1300 til kl. 1400.

Lødingen kommune selger Toyota Hi Ace 1998 modell, varebil. Tilbudsfrist - fredag 30.11.2018, klokken 12.00. 

Søknadsskjema er tilgjengelig fra 16.11.18 på bufdis sine hjemmesider. Søknadsfrist 10. desember 2018.

 

 

Kommunens kontaktperson for ordningen er: Brita Almestad tlf. 902 50 227

Lødingen kommune har vedtatt alle nye adresse navn på veger og områder i Lødingen kommune som tidligere hadde matrikkeladresser. Det siste vedtaket ble gjort i formannskapet den 11.10.2018, saknr. 135/18.

Prisen, som er et diplom, og blomster ble delt ut av ordfører Atle Andersen i kommunestyremøtet den 15 november.

Lødingen Kommune gratulerer med prisen.
 

På grunn av lynnedslag og overspenning i ledningsnettet er komponenter til UV-anlegget ødelagt.

Leverandør av nytt utstyr sier at de skal klare å reparere anlegget i løpet av November.

Vi vil minne om kokepåbud på vannet som skal brukes til drikkevann og matlaging.

Rådmann informerer. (15.10.2018)

I forbindelse med grunnarbeider som skal utføres i prosjektet Lødingen 1-10 skole vil det bli etablert lysregulering for vegtrafikken i Skolevegen i en periode fra dags dato og ut november 2018.