Som du kanskje vet har kommunen fått en egen side på Facebook.

Torsdag 9 desember - Vestbygd
Mandag 13 desember - Lødingen

 

Varsling om oppstart av Kommuneplanens samfunnsdel 2023-2033, og Høring og offentlig ettersyn av planprogram.

Kommentar til planprogrammet svarfrist 28 januar 2022.

Tirsdag 30. november møtte 35 deltakere fra kommune, frivillighet, næringsliv og ungdomsråd til ALLEMED-dugnad i Lødingen.

 

 Rammedokumenter vedrørende mulig privatisering av veier i Lødingen kommune legges ut på høring.

Høringsfristen er satt til 05.Januar 2022.

Tilskuddsordningen "Tilskudd til inkludering av barn og unge" fra Bufdir er nå kunngjort for 2022

Søknadsfrist 17 desember 2021

Da er endelig den nye råvannsledningen satt i drift, og alle komponenter er testet og justert.

Det nye anlegget består av 2 entrepriser. Del 1 er utført av KN Maskin og er komplett anlegg fra gårsdagens inntak ved demningen i Hamndalen og til påkobling eksisterende ledning fra Nygårdsfjellet.

Entreprisen Del 2 er utført av Vinter Entreprenør og gjelder komplett anlegg fra nytt inntak i Øvre Hyttevann ned til sammenkobling mot anlegget del 1.

Det har vært noen utfordringer, men samarbeidet Entreprenør/Lødingen kommune vann og avløp og tålmodige abonnenter har gitt oss en sikker og framtidsrettet vannforsyning som vil sikre Lødingen tettsted god og stabil vannforsyning i mange mange år fremover.

  

 

 

Har du et ønske om å være tilkallingsvikar i SFO ved Lødingen skole?

Dette gjelder meldinger ved kokepåbud eller andre viktige meldinger fra kommunen.
Det er 52 adresser i kommune som ikke ligger med tlf. nr. Ber alle gå inn i registeret og sjekke at det ligger riktig tlf. nr.!

I statsbudsjettet for 2020 ble det for første gang satt av midler til en Etteradopsjonskoordinator. Tjenesten er finansiert av Bufdir og er en råd og veiledningstjeneste for alle som er adoptert fra utlandet, deres adoptivforeldre, søsken og øvrig nettverk.

Er du på jakt etter tomt i Lødingen?

Tjenesten er et tilbud om bruk av drosje eller spesialbil for personer som ikke kan bruke kollektive transportmidler uten vesentlige vanskeligheter, og som har en inntekt som ikke overstiger 2X grunnbeløpet (G) i folketrygden.

Det er nå mulighet for å søke på redusert betaling for skolefritidsordningen for skoleåret 21/22.

Lødingen kommune starter fra 1. september opp et nytt prosjekt som har til hensikt å legge til rette for å ta med seg arbeidsplassen sin til vår kommune.

Kontaktpersoner:

Hugo B. Jacobsen, ordfører – Epost: hugo.jacobsen@lodingen.kommune.no  Mobil: 90 79 18 32

Arnold Aalmo, Næringsutvikler – Epost: arnold.aalmo@lodingen.kommune.no Mobil: 90 89 47 32

Lødingen kommune har egen telefontjeneste i forbindelse med korona.
Denne tjenesten vil være åpen ut året og har åpningstid mellom kl. 10.00 - 15.00, mandag - fredag. Her vil du få svar på spørsmål du måtte ha om Covid-19.
Koronatelefonen vil være drevet av helsefaglig personell fra Lødingen kommune.

 

Har du planer om et arrangement, demonstrasjon, opptog, en stand eller lignende, på et offentlig sted, må du melde fra til politiet.

Meldinger fra innbyggere på avvik skal sendes på mail til yngve.holm@lodingen.kommune.no