Åpent fra 4 juli - 2 august / torsdager og fredager fra kl. 1200-1500.

Også åpent søndager i samme periode.

Hjertelig velkommen!

Tidligstemmegivning fra 1. juli til 9 august, etter avtale innenfor tidspunktet
fra kl. 1000-1400. Fellestjenesten Rådhuset Lødingen.

Forhåndsstemmegivning fra 12 august til 6 september fra kl. 0900-1445.
Fellestjenesten Rådhuset Lødingen.
 

Din hjelp gjør at enda et dyr kan tas inn og får mulighet til å leve et godt liv i et varig hjem når den blir adoptert

 

Å være midlertidig hjem innebærer:

  • At du i en begrenset periode, passer på et (eller flere) av dyrene vi tar inn. Vanligvis til dyret blir adoptert.
  • Du bestemmer selv hvor mange dyr du er villig til å ta imot, og hvilke dyr – og når det passer for deg.

Helsesykepleier har ferie i dette tidsrommet.

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,6 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2019.