Renovering beregnet oppstart er 1. april og beregnet ferdig 1 september (muligens tidligere)

Her finner du listen over alle eiendommer i kommunen med skattegrunnlag og beregnet eiendomsskatt.

Lødingen kommune har taksert alle eiendommer, og brev og skatteseddel ang. eiendomsskatt er nå sendt ut. Eiendomsskattesatsen for 2019 er 1 promille for boliger, fritidseiendommer, garasjer uthus og naust mv. Skatten fordeles på to terminer, og faktura vil bli sendt fra kommunen i eget brev.

Retningslinjer for eiendomsskattetaksering av fast eiendom finner du her:
https://www.lodingen.kommune.no/tjenester/naring-bevilling-og-skatt/eiendomsskatt/

Mottak Norge AS er ute av konkurransen om drift av SÆRBO med lokasjon i Lødingen og Skånland.
 

Nå er belte i buss-kampanjen i gang,og Statens vegvesen har lansert ny film som oppfordrer alle til å feste deg selv og de du er glad i!

 

https://www.facebook.com/bilbelteloftet/videos/255927875314785/

Dette gjelder "Offentlig godkjenning av samiske navn" og "Nye politivedtekter".

Begge disse ligger under https://www.lodingen.kommune.no/tjenester/politikk-og-organisasjon/innsyn/kunngjoringer/

Lødingen Kommune utlyser nå en fotokonkurranse der vi ønsker bilder som skal på to vegger i den nye 1-10 skolen.

Vi vet jo at det finnes mange flinke fotografer i Lødingen, og nå ønsker vi hjelp fra dere.