Fra 15 mai og til 15 september er det sommertid på Rådhuset.
Ny åpningstid er fra 0800-1445.

Sentralbordet er åpent fra kl. 1000-1400.

Vi ønsker innspill i forbindelse med søknad om støtte til utbygging av bredbånd i Lødingen Kommune. Gi oss din tilbakemelding på nedlastningshastigheten i ditt område innen høringsfristen 8. juni. Les hvordan du gjør det her.

 

Brita Almestad 28 år er ansatt i stillingen som daglig leder for Lødingen frivilligsentral / folkehelsekoordinator.

Brita har mastergrad i folkehelsearbeid fra Høgskolen i Hedmark og begynner i stillingen ultimo juli. Hun kommer opprinnelig fra Sortland og kjenner således godt til Vesterålen og Lødingen.
Vi ser frem til at hun starter opp i jobben og ønsker henne velkommen til Lødingen kommune.

Strender og fjæreområder flyter over med plast og annet søppel. Bli med på strandrydding!!

Sekker og skjema fås ved henvendelse til kommunen. For de som rydder før 17 mai, så vil avfallet hentes onsdag 16 mai.

Da er det viktig at kommunen får beskjed om hvor avfallet står og hvor det er plukket.

Gang/sykkelvei forbindelsen mellom Skolevegen og Idrettsvegen er midlertidig stengt til 2. juli 2018.

Kommunestyret har vedtatt å innføre eiendomsskatt på næringseiendommer og «verk og bruk» fra 2018, og på øvrige faste eiendommer i resten av kommunen fra 2019.

Kommunestyret i Lødingen vedtok 11.01.2018 at det skal bygges ny 1-10 skole med kultursal i tråd med KS- vedtak 71/17. I tillegg til bygging av skolen gjennomføres en ut-/ombygging av Skolevegen og trafikkarealet ved skolen for å sikre den nye skolens elever en trafikksikker skolevei, ref. egen sak.

Ressursteamet er et tilbud til foreldre i Lødingen kommune som ønsker en tverrfaglig veiledning på sin bekymring for barn i alderen 0 – 18 år. Ressursteamet koordinerer saken og ser til at barn og familien får den hjelpen som er nødvendig.

Fra 1. januar 2018 overtar kommunen ansvaret for gjennomføring av borgerlige vielser i Norge. Det betyr at du som skal gifte deg borgerlig, kan bli viet av ordfører og/eller varaordfører.