Lødingen Kommune søker ungdom over 15 år til sommerjobb på Los/Telemuseet og kommunens sentralbord.

Fra 15 mai - 15 september 2019 er det sommertid på Rådhuset.

Ny åpningstid er fra 0800-1445.

Sentralbordet åpent fra 1000-1400.

Kontaktperson i Lødingen Kommune er:
Brita Almestad
brita.almestad@lodingen.kommune.no
tlf. 90250227

Sekker/skjema fås på Rådhuset Lødingen. Det er også lagt ut blanke sekker/skjema på butikken i Voje.

 

Valglister innkommet innen fristen 1. april 2019 kl. 12.00:

  • Senterpartiet
  • Sosialistisk Venstreparti
  • Høyre
  • Arbeiderpartiet
  • Venstre
  • Fremskrittspartiet

Renovering beregnet oppstart er 1. april og beregnet ferdig 1 september (muligens tidligere)

Her finner du listen over alle eiendommer i kommunen med skattegrunnlag og beregnet eiendomsskatt.

Lødingen kommune har taksert alle eiendommer, og brev og skatteseddel ang. eiendomsskatt er nå sendt ut. Eiendomsskattesatsen for 2019 er 1 promille for boliger, fritidseiendommer, garasjer uthus og naust mv. Skatten fordeles på to terminer, og faktura vil bli sendt fra kommunen i eget brev.

Retningslinjer for eiendomsskattetaksering av fast eiendom finner du her:
https://www.lodingen.kommune.no/tjenester/naring-bevilling-og-skatt/eiendomsskatt/

Dette pga. av lite oppmøte. Satser å komme sterkere tilbake i nye lokaler til høsten!