Lødingen kommune er i gang med å tilby innbyggerne koronavaksine i det nasjonale vaksinasjonsprogrammet. Koronavaksinen er gratis og frivillig.

 

Kommunen anbefaler sterkt at alle som får tilbud om det, lar seg vaksinere.

 

Det har i lengre tid vært mørke gatelys på Feneset.

Tekniske utfordringer med feilsøking i området og større problem enn først antatt har gjort at dette beklageligvis har tatt lang tid.

Kommunens firma på vedlikehold av gatelys har nå presentert en utbedringsplan og kostnadsramme for dette.

Strekking av nye kabler vil etter planen skje i månedsskifte Jan/Feb.

 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har publisert en film om kravene som stilles til de som kommer til Norge.

Kinoen er stengt fra 1. januar 2021.
Dere som har gyldige gavekort kan levere disse inn til økonomi kontoret på rådhuset for utbetaling.

Helsestasjonen har noen influensavaksiner til overs for de over 65 år.

Ta kontakt med Ragnhild Sæther på helsestasjonen tlf. 769 86661 

Fra 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har i dag. Skatteetaten vil med dette får et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter. Etter denne datoen er det ikke lenger skatteoppkrever i kommunen.

 

Henvendelser etter 1. november gjøres til Skatteetaten – se skatteetaten.no.

Lødingen kommune har egen telefontjeneste i forbindelse med den pågående pandemien.
Tjenesten vil være åpen mellom kl. 10.00 - 15.00, mandag - fredag. Her vil du få svar på spørsmål du måtte ha om Covid-19.
Koronatelefonen vil være drevet av helsefaglig personell fra Lødingen kommune.

 

Lødingen kommune anmoder alle som tenker på å ha arrangementer om å sende en henvendelse til beredskapsgruppen slik at kommunen har oversikt. Dette gjelder arrangementer der det vil bli samlet en del mennesker
(f.eks. konsert, salgsutstillinger osv.).
Send mail til:

beredskap@lodingen.kommune.no

 

Kommunen har ansatt tre nye brannkonstabler, og to som personell til Kystverkets oljeverndepot.

 

 

Meldinger fra innbyggere på avvik skal sendes på mail til yngve.holm@lodingen.kommune.no

Vi minner om at det er røykeforbud på kommunale arbeidsplasser og eiendommer – dette gjelder både ute- og innearealer, for publikum og for ansatte.

 

 

Meldinger ved kokepåbud eller andre viktige meldinger fra kommunen.

Med skolestart følger også skolebussen.

Informasjon om at krisesentrene følger smittevernreglene på dinutvei.no