Det har kommet fem nyansatte i kommunen siden sommeren.

Lødingen eldreråd ber våre innbyggere om å komme med forslag på verdige kvinner eller menn som fortjener en slik OMSORGSPRIS.
Fristen for å sende inn forslag blir satt til 20. oktober 2018.

Forslag sendes på e-post anita.marthinussen@lodingen.kommune.no
eller leveres på rådhuset til sekretær for eldrerådet, Anita Marthinussen. 

Kurs for pårørende med demens.

Brenner du for en idé og ønsker innspill på hvordan du kan utvikle den videre? Går du med tanker om å starte egen bedrift, men lurer på hvor du skal begynne? Har du bestemt deg for å satse og ønsker gode støttespillere på veien? Da er dette kurset for deg!

Fylkesmannen i Nordland og organisasjonen Jordvern Nordland inviterer til fotokonkurranse i forbindelse med jordvernkonferansen Jord i Nord 6.-7. november 2018.

Lødingen Kommune vil få 13 989 357,36 millioner kr. fra Havbruksfondet i 2018.
(altså nær 14 millioner kroner) 

Skifte av lysarmaturer i kommunen fra vanlig armaturer til LED som montering av forbruksmåler er et prosjekt som dessverre har blitt preget av store forsinkelser og lys som virker/ikke virker.

Ei hel uke med kultur vil i år være fra 3. november-11 november.

Lag/foreninger som skal ha arrangementer under uka bes meldt dette inn til Kulturkoordinator innen 14 oktober:
anita.marthinussen@lodingen.kommune.no
 

 

 

 

Søknadsfrist for lag/foreninger er 10 oktober 2018.