Formannskapsmøte som opprinnelig var satt opp 16.9.21 blir utsatt.

Ny dato for møtet blir 23.9.21, kl. 10.00, altså i forkant av kommunestyremøtet. Møtet forventes å vare i ca. 2 timer, slik at det blir en pause mellom de to møtene.

Høring: Felles kommunale forskrifter for slam og renovasjon av husholdningsavfall for Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes.

Nordland Bondelag inviterer til kurs for Unge Bønder 22.-24.oktober 2021.

Bassenget vil være stengt til 11/10-2021 (uke 41) på grunn av montering av nytt ventilasjonsanlegg og rengjøring av bassengområdet i etterkant.

I uke 40 starter vi nytt foreldrekurs i Lødingen. Et tilbud til alle foreldre med barn i alderen 0-12 år.

Meld din interesse til:

June Henriksen Moelv (miljøterapeut):
Mail: june.moelv@lodingen.kommune.no
Tlf. 90 70 32 39

Anita Selstad (pedagogisk leder):
Mail: Anita.Selstad@laringsverkstedet.no

Tlf. 90 70 32 39

Søknadsfrist 1. oktober 2021

Høringsfrist 24 september 2021-

Hensikten med planen er å etablere et større rorbuanlegg i Lødingen sentrum, visningssenter for laks samt nytt administrasjonsbygg for Mortenlaks AS.

Informasjon fra Lødingen legekontor angående koronavaksine.

I henhold til Lov om stadnavn kunngjør Lødingen kommune navnesak om bruk av Langstrand(a), Buktvika/ Bukkvika, Sil(d)vik(a). Disse ligger på gnr.27, bnr.1 på Nes i Lødingen kommune.
Høringsfrist: 7.10.2021.

  • Perioden for ordningen er utvidet til 31. oktober
  • Søknadsfristen er forlenget til 15. november

Dette gjelder meldinger ved kokepåbud eller andre viktige meldinger fra kommunen.
Det er 52 adresser i kommune som ikke ligger med tlf. nr. Ber alle gå inn i registeret og sjekke at det ligger riktig tlf. nr.!

NB! Fristen for innspill er passert.

 

Er du på jakt etter tomt i Lødingen?

Tjenesten er et tilbud om bruk av drosje eller spesialbil for personer som ikke kan bruke kollektive transportmidler uten vesentlige vanskeligheter, og som har en inntekt som ikke overstiger 2X grunnbeløpet (G) i folketrygden.

Det er nå mulighet for å søke på redusert betaling for skolefritidsordningen for skoleåret 21/22.

Lødingen kommune starter fra 1. september opp et nytt prosjekt som har til hensikt å legge til rette for å ta med seg arbeidsplassen sin til vår kommune.

Kontaktpersoner:

Hugo B. Jacobsen, ordfører – Epost: hugo.jacobsen@lodingen.kommune.no  Mobil: 90 79 18 32

Arnold Aalmo, Næringsutvikler – Epost: arnold.aalmo@lodingen.kommune.no Mobil: 90 89 47 32

Da har Lødingen kommune ferdigstilt arbeidet med digitalt planarkiv. Samtlige regulerings- og bebyggelsesplaner er digitalisert og lagt ut som innsynsløsning i portalen kommunekart.

Lødingen kommune anmoder alle som tenker på å ha arrangementer om å sende en henvendelse til beredskapsgruppen slik at kommunen har oversikt. Dette gjelder arrangementer der det vil bli samlet en del mennesker
(f.eks. konsert, salgsutstillinger osv.).
Send mail til:

beredskap@lodingen.kommune.no