I forbindelse med byggearbeidene i Hamndalsvatnet (støpearbeider og ny demning/nyterskel) er det behov for å stenge lysløypa forbi byggeplassen i perioden uke 44 – 48.(28 oktober-30 november)

Passering av byggeplass skjer på g/s-vegen forbi på nedsiden.

 

 

 

 

 

 

På bildet: Ordfører Hugo Jacobsen og ny rådmann Per Gunnar Johnsen.

På grunn av diverse nye utbedringer vil svømmehallen dessverre være stengt til over nyåret 2019-20.
Hvis utbedringene blir ferdig tidligere vil det komme ny åpningsdato.

 

 

 

 

Nasjonalt senter for e-helseforskning har ansvar for en ny, digital, nasjonal undersøkelse om helse og sykdom. Innbyggere i Nordland er valgt ut til å være mottakere av spørreundersøkelsen som foregår via mobiltelefon/SMS. 

 

De første SMS-ene sendes ut torsdag 10. oktober. Det vil ta ca. 5 minutter å svare.

 

Valgte faste representanter står med to stjerner, vara med en stjerne.

Din hjelp gjør at enda et dyr kan tas inn og får mulighet til å leve et godt liv i et varig hjem når den blir adoptert

 

Å være midlertidig hjem innebærer:

  • At du i en begrenset periode, passer på et (eller flere) av dyrene vi tar inn. Vanligvis til dyret blir adoptert.
  • Du bestemmer selv hvor mange dyr du er villig til å ta imot, og hvilke dyr – og når det passer for deg.

Her finner du listen over alle eiendommer i kommunen med skattegrunnlag og beregnet eiendomsskatt.

Lødingen kommune har taksert alle eiendommer, og brev og skatteseddel ang. eiendomsskatt er nå sendt ut. Eiendomsskattesatsen for 2019 er 1 promille for boliger, fritidseiendommer, garasjer uthus og naust mv. Skatten fordeles på to terminer, og faktura vil bli sendt fra kommunen i eget brev.

Retningslinjer for eiendomsskattetaksering av fast eiendom finner du her:
https://www.lodingen.kommune.no/tjenester/naring-bevilling-og-skatt/eiendomsskatt/