Valg 2021

Ulike datoer for stemmegivning i forbindelse med valget 2021

Onsdag 14.7 starter tilbudet med formiddagsbuss opp igjen

Lødingen kommune starter fra 1. september opp et nytt prosjekt som har til hensikt å legge til rette for å ta med seg arbeidsplassen sin til vår kommune.

Kontaktpersoner:

Hugo B. Jacobsen, ordfører – Epost: hugo.jacobsen@lodingen.kommune.no  Mobil: 90 79 18 32

Arnold Aalmo, Næringsutvikler – Epost: arnold.aalmo@lodingen.kommune.no Mobil: 90 89 47 32

Personer som tilbys vaksinering i Lødingen kommune vil bli kontaktet av Legekontoret eller Helsestasjonen. SE liste her:

Er du på jakt etter tomt i Lødingen?

OBS! NY Frist for innspill: 1. september 2021

Med henvisning til plan- og bygningslovens § 11-14 sendes forslag til ny kommuneplanens arealdel for andre gang på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

Det er nå mulighet for å søke på redusert betaling for skolefritidsordningen for skoleåret 21/22.

Innspill og forslag til tiltak i Kommunedelplan for trafikksikkerhet som kan forbedre trafikksikkerheten i kommunen.
Frist tiltak trafikksikkerhetsplan: 23 juli 2021

  • Perioden for ordningen er utvidet til 31. oktober
  • Søknadsfristen er forlenget til 15. november

Reguleringsplanen utarbeides av Lødingen kommune som en del av stedsutviklingsprosjektet i Lødingen sentrum.

Dette gjelder meldinger ved kokepåbud eller andre viktige meldinger fra kommunen.
Det er 52 adresser i kommune som ikke ligger med tlf. nr. Ber alle gå inn i registeret og sjekke at det ligger riktig tlf. nr.!

Tjenesten er et tilbud om bruk av drosje eller spesialbil for personer som ikke kan bruke kollektive transportmidler uten vesentlige vanskeligheter, og som har en inntekt som ikke overstiger 2X grunnbeløpet (G) i folketrygden.

Hensikten med planen er å etablere et større rorbuanlegg i Lødingen sentrum, visningssenter for laks samt nytt administrasjonsbygg for Mortenlaks AS.

Fra og med uke 23 t.om uke 34 har fysioterapeutene begrenset kapasitet pga ferieavvikling, samt oppgaver i forbindelse med prosjektet "Statlig finansiering av eldreomsorg". Vi vil fortsatt ta pasienter som har akutte behov for oppfølging fra fysioterapeut og vi kan nås på telefon og epost.

 

Generelt forbud med bruk av åpen ild.
Det er i tidsrommet 15. april til 15. september forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen.

Åpne artikkel for mer info.

Har du planer om et arrangement, demonstrasjon, opptog, en stand eller lignende, på et offentlig sted, må du melde fra til politiet.

Lødingen kommune har egen telefontjeneste i forbindelse med den pågående pandemien.
Tjenesten vil være åpen mellom kl. 10.00 - 15.00, mandag - fredag. Her vil du få svar på spørsmål du måtte ha om Covid-19.
Koronatelefonen vil være drevet av helsefaglig personell fra Lødingen kommune.