Lødingen kommune har en hel del ledige stillinger, de fleste innenfor helse og omsorg.

  1. Skatteseddel er en informasjon om årets eiendomsskatt, og hvordan denne er beregnet.
  2. , fortsatt 4 promille av skattegrunnlag. Samme eiendomsskatt som 2022.
  3. Faktura vil komme i fire terminer sammen med de kommunale avgiftene: mars, juni, september og desember.

I Nordland har vi om lag 290 faste verger, men vi trenger flere! Vi søker deg som er klar for et svært viktig samfunnsoppdrag i Lødingen kommune.

Å kjøre på ville dyr kan være både skremmende og farlig

Kommunestyret vedtok i møte den 16. februar 2023, sak 13/23 Detaljregulering for Hjertholmen, PlanID 2021001. Planvedtaket kunngjøres herved i henhold til plan- og bygningslovens §12-12. Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for framtidig arealbruk i området.

 Tenk igjennom hvilke farer og ulykker som kan ramme deg hjemme, og forbered deg best mulig. Hvis strømmen blir borte eller du blir isolert av været i flere dager, bør du være rustet til å klare deg selv noen dager.

Служба з інтеграції просить усіх, хто прибуває до муніципалітету з українським громадянством, зв’язатися з нами, щоб ми могли надати вам необхідний наступний супровід та допомогу.

Kommunen ber alle som ankommer kommunen med ukrainsk statsborgerskap om å ta kontakt slik at vi kan gi deg/dere nødvendig oppfølging og bistand videre. 


postmottak@lodingen.kommune.no

 

 

Hugo B. Jacobsen, ordfører – Epost: hugo.jacobsen@lodingen.kommune.no  Mobil: 90 79 18 32

Arnold Aalmo, Næringsutvikler – Epost: arnold.aalmo@lodingen.kommune.no Mobil: 90 89 47 32

Utvalget av digitale søknadsløsninger for byggesak blir stadig større, og det finnes nå tilbud som gir god støtte for søknader uten ansvarsrett for både profesjonelle og privatpersoner. 

 

Lødingen kommune har denne tjenesten, gjelder både for lag/foreninger og kommunalt ansatte.

Ressursteamet er et tilbud til foreldre i Lødingen kommune som ønsker en tverrfaglig veiledning på sin bekymring for barn i alderen 0 – 18 år. Ressursteamet koordinerer saken og ser til at barn og familien får den hjelpen som er nødvendig.