Elg i Lødingen

Lødingen kommune har fått noen henvendelser om elg som har tilhold inne i tettbebyggelsen, både positive og negative. 

Til generell orientering;  
Elgen er i utgangspunktet ikke aggressiv og angriper normalt ikke mennesker,  det kan imidlertid skje dersom dyrene blir stresset. Situasjoner som kan stresse elg er når mennesker kommer mellom ku og kalv, da kan det skje at kua vil forsvare kalven. Man bør også unngå nærkontakt mellom hund og elg, ta gjerne en omvei dersom det oppdages elg under hundelufting.

Elgen kan også la seg stresse dersom den føler seg jaget derfor bør man ikke rope, fløyte med bilhorn, kaste snøball etc.

Ansamlingen av elg i Lødingen er et resultat av at her finnes godt vinterbeite. Elgen beiter i hovedsak rogn, selje og vierarter, i hager finnes i tillegg godsaker som solbær- og ripsbusker, frukttrær samt skudd fra hekker og prydbusker.

Dersom man skal unngå elgen i hager må man hindre mattilgangen, dette kan gjøres ved å fjerne skudd/tilveksten fra felte trær allerede om høsten. Øvrige beitearter som nevnt bør pakkes inn slik at elgen hindres beitetilgang.