Fra 15 mai - 15 september 2019 er det sommertid på Rådhuset.

Ny åpningstid er fra 0800-1445.

Sentralbordet åpent fra 1000-1400.

Valglister innkommet innen fristen 1. april 2019 kl. 12.00:

  • Senterpartiet
  • Sosialistisk Venstreparti
  • Høyre
  • Arbeiderpartiet
  • Venstre
  • Fremskrittspartiet

Her finner du listen over alle eiendommer i kommunen med skattegrunnlag og beregnet eiendomsskatt.

Lødingen kommune har taksert alle eiendommer, og brev og skatteseddel ang. eiendomsskatt er nå sendt ut. Eiendomsskattesatsen for 2019 er 1 promille for boliger, fritidseiendommer, garasjer uthus og naust mv. Skatten fordeles på to terminer, og faktura vil bli sendt fra kommunen i eget brev.

Retningslinjer for eiendomsskattetaksering av fast eiendom finner du her:
https://www.lodingen.kommune.no/tjenester/naring-bevilling-og-skatt/eiendomsskatt/

Det blir fast rute hver onsdags morgen og ettermiddag.

Ressursteamet er et tilbud til foreldre i Lødingen kommune som ønsker en tverrfaglig veiledning på sin bekymring for barn i alderen 0 – 18 år. Ressursteamet koordinerer saken og ser til at barn og familien får den hjelpen som er nødvendig.

Fra 1. januar 2018 overtar kommunen ansvaret for gjennomføring av borgerlige vielser i Norge. Det betyr at du som skal gifte deg borgerlig, kan bli viet av ordfører og/eller varaordfører.