Den nasjonale strandryddeuken er i år utsatt til september. I Vesterålen og Lødingen rydder vi helt til 1. november.
https://www.reno-vest.no/strandrydding

 


 

 

Innføring av den praktiske del av renovasjon for fritidsboliger vil ikke bli gjennomført før kommunene er klare for dette.

Kontainerne som er satt ut vil bli hentet inn til anlegget igjen med det aller første.

Lødingen kommune oppretter nå en egen telefontjeneste i forbindelse med den pågående pandemien.
Tjenesten vil være åpen mellom kl. 10.00 - 15.00, mandag - fredag. Her vil du få svar på spørsmål du måtte ha om Covid-19.
Koronatelefonen vil være drevet av helsefaglig personell fra Lødingen kommune.

 

Kontakt Håkon Pettersen på tlf. 988 58 296 eller bruk Lødingen Frivilligsentral sin Facebookside.

Laboratoriet er stengt for de som ikke  ta blodprøver/urinprøve og andre prøver som leveres på laboratoriet. 

Det er nå i en periode kun åpent 08.30-11.45 mandag-torsdag. 

Laboratoriet er helt stengt på fredag for sendeprøver. 

Det blir fast rute hver fredag morgen og kveld samt søndag ettermiddag

Lødingen kommune har denne tjenesten, gjelder både for lag/foreninger og kommunalt ansatte.

Har du behov for å få kopiert opp kart eller byggetegninger?

Valgte faste representanter står med to stjerner, vara med en stjerne.

Ressursteamet er et tilbud til foreldre i Lødingen kommune som ønsker en tverrfaglig veiledning på sin bekymring for barn i alderen 0 – 18 år. Ressursteamet koordinerer saken og ser til at barn og familien får den hjelpen som er nødvendig.

Fra 1. januar 2018 overtar kommunen ansvaret for gjennomføring av borgerlige vielser i Norge. Det betyr at du som skal gifte deg borgerlig, kan bli viet av ordfører og/eller varaordfører.