Valg 2021

Ulike datoer for stemmegivning i forbindelse med valget 2021

Meldinger fra innbyggere på avvik skal sendes på mail til yngve.holm@lodingen.kommune.no

Da har Lødingen kommune ferdigstilt arbeidet med digitalt planarkiv. Samtlige regulerings- og bebyggelsesplaner er digitalisert og lagt ut som innsynsløsning i portalen kommunekart.

Lødingen kommune anmoder alle som tenker på å ha arrangementer om å sende en henvendelse til beredskapsgruppen slik at kommunen har oversikt. Dette gjelder arrangementer der det vil bli samlet en del mennesker
(f.eks. konsert, salgsutstillinger osv.).
Send mail til:

beredskap@lodingen.kommune.no

 

Kontakt Håkon Pettersen på tlf. 988 58 296 eller bruk Lødingen Frivilligsentral sin Facebookside.

Laboratoriet er stengt for de som ikke  ta blodprøver/urinprøve og andre prøver som leveres på laboratoriet. 

Det er nå i en periode kun åpent 08.30-11.45 mandag-torsdag. 

Laboratoriet er helt stengt på fredag for sendeprøver. 

Det blir fast rute hver fredag morgen og kveld samt søndag ettermiddag

Lødingen kommune har denne tjenesten, gjelder både for lag/foreninger og kommunalt ansatte.

Ressursteamet er et tilbud til foreldre i Lødingen kommune som ønsker en tverrfaglig veiledning på sin bekymring for barn i alderen 0 – 18 år. Ressursteamet koordinerer saken og ser til at barn og familien får den hjelpen som er nødvendig.

Fra 1. januar 2018 overtar kommunen ansvaret for gjennomføring av borgerlige vielser i Norge. Det betyr at du som skal gifte deg borgerlig, kan bli viet av ordfører og/eller varaordfører.