Det blir fast rute hver fredag morgen og kveld samt søndag ettermiddag

Lødingen kommune har denne tjenesten, gjelder både for lag/foreninger og kommunalt ansatte.

Ressursteamet er et tilbud til foreldre i Lødingen kommune som ønsker en tverrfaglig veiledning på sin bekymring for barn i alderen 0 – 18 år. Ressursteamet koordinerer saken og ser til at barn og familien får den hjelpen som er nødvendig.