Arbeidet med interkommunal kystsoneplan for Vesterålen har startet opp.Informasjon om prosjektet finnes under Kystsoneplan hos Vesterålen Regionråd.Link til prosjektet hos Vesterålen Regionråd:  http://vestreg.no/kystsoneplan

Det blir fast rute hver onsdags morgen og ettermiddag.

Ressursteamet er et tilbud til foreldre i Lødingen kommune som ønsker en tverrfaglig veiledning på sin bekymring for barn i alderen 0 – 18 år. Ressursteamet koordinerer saken og ser til at barn og familien får den hjelpen som er nødvendig.

Fra 1. januar 2018 overtar kommunen ansvaret for gjennomføring av borgerlige vielser i Norge. Det betyr at du som skal gifte deg borgerlig, kan bli viet av ordfører og/eller varaordfører.