Pressemelding

Kommunestyret i Lødingen har vedtatt at dom fra Midtre Hålogaland tingrett, der Lødingen kommune ble idømt erstatningsansvar overfor tidligere kommunedirektør Liv-Hege Martinussen, skal ankes til Hålogaland lagmannsrett.

Artikkelliste

Viser 1-20 av 55 artikler, side 1 av 3