Valgte faste representanter står med to stjerner, vara med en stjerne.

Folkehelseuka 2019 arrangeres fra 9.-15.september som en markering av folkehelsearbeidet i Lødingen, og en synliggjøring av helsefremmende tilbud som eksisterer i kommunen og i lokalmiljøet.

Vi håper alle i Lødingen vil være med å sette fokus på helse, trivsel og livsglede denne uka!  Det tas forbehold om endringer i programmet. For mer informasjon om Folkehelseuka, se «Folkehelse I Lødingen” sin Facebook-side.

Kantina på tidligere Videregående skole:
Fredag 8. november kl. 09.00 – 14.00

Ingen timebestilling. Kølappsystem.

 

Vestbygdheimen:

Mandag 11. november kl. 10.00 – 12.00

Ingen timebestilling.

 

Din hjelp gjør at enda et dyr kan tas inn og får mulighet til å leve et godt liv i et varig hjem når den blir adoptert

 

Å være midlertidig hjem innebærer:

  • At du i en begrenset periode, passer på et (eller flere) av dyrene vi tar inn. Vanligvis til dyret blir adoptert.
  • Du bestemmer selv hvor mange dyr du er villig til å ta imot, og hvilke dyr – og når det passer for deg.

Her finner du listen over alle eiendommer i kommunen med skattegrunnlag og beregnet eiendomsskatt.

Lødingen kommune har taksert alle eiendommer, og brev og skatteseddel ang. eiendomsskatt er nå sendt ut. Eiendomsskattesatsen for 2019 er 1 promille for boliger, fritidseiendommer, garasjer uthus og naust mv. Skatten fordeles på to terminer, og faktura vil bli sendt fra kommunen i eget brev.

Retningslinjer for eiendomsskattetaksering av fast eiendom finner du her:
https://www.lodingen.kommune.no/tjenester/naring-bevilling-og-skatt/eiendomsskatt/