Åpent fra 4 juli - 2 august / torsdager og fredager fra kl. 1200-1500.

Hjertelig velkommen!

Din hjelp gjør at enda et dyr kan tas inn og får mulighet til å leve et godt liv i et varig hjem når den blir adoptert

 

Å være midlertidig hjem innebærer:

  • At du i en begrenset periode, passer på et (eller flere) av dyrene vi tar inn. Vanligvis til dyret blir adoptert.
  • Du bestemmer selv hvor mange dyr du er villig til å ta imot, og hvilke dyr – og når det passer for deg.

Helsesykepleier har ferie i dette tidsrommet.

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,6 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2019.

Fra 15 mai - 15 september 2019 er det sommertid på Rådhuset.

Ny åpningstid er fra 0800-1445.

Sentralbordet åpent fra 1000-1400.

Valglister innkommet innen fristen 1. april 2019 kl. 12.00:

  • Senterpartiet
  • Sosialistisk Venstreparti
  • Høyre
  • Arbeiderpartiet
  • Venstre
  • Fremskrittspartiet

Renovering beregnet oppstart er 1. april og beregnet ferdig 1 september (muligens tidligere)