Lødingen kommune: kommunedirektørens forslag til årsbudsjett for 2021.

Dette gjelder kommunestyrets budsjettmøte 17 desember, og formannskapets møte 3.desember.

Vi ber publikum og ansatte i kommunen overholde dette.

Lødingen kommune anmoder alle som tenker på å ha arrangementer om å sende en henvendelse til beredskapsgruppen slik at kommunen har oversikt. Dette gjelder arrangementer der det vil bli samlet en del mennesker
(f.eks. konsert, julemesse, salgsutstillinger osv.).
Send mail til:

beredskap@lodingen.kommune.no

 

Program november:
Program oktober:

 

 

 

Kommunen har ansatt tre nye brannkonstabler, og to som personell til Kystverkets oljeverndepot.

 

 

Fra 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har i dag. Skatteetaten vil med dette får et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter. Etter denne datoen er det ikke lenger skatteoppkrever i kommunen.

 

Henvendelser etter 1. november gjøres til Skatteetaten – se skatteetaten.no.

Meldinger fra innbyggere på avvik skal sendes på mail til yngve.holm@lodingen.kommune.no

Vi minner om at det er røykeforbud på kommunale arbeidsplasser og eiendommer – dette gjelder både ute- og innearealer, for publikum og for ansatte.

 

 

Vi er noen jusstudenter fra UiO og UiT som har laget en stor ressursside om eiendom- og boligrelaterte emner.

Meldinger ved kokepåbud eller andre viktige meldinger fra kommunen.

Med skolestart følger også skolebussen.

Informasjon om at krisesentrene følger smittevernreglene på dinutvei.no

 

 

 

Etter en helhetlig vurdering av nåværende smittesituasjon i Lødingen kommune, sammenholdt med behovet hver enkelt kan ha for å møte nære pårørende, er det besluttet å åpne opp for besøk, forutsatt at smitterisikoen ved dette vurderes lav.

Innføring av den praktiske del av renovasjon for fritidsboliger vil ikke bli gjennomført før kommunene er klare for dette.

Kontainerne som er satt ut vil bli hentet inn til anlegget igjen med det aller første.

Lødingen kommune oppretter nå en egen telefontjeneste i forbindelse med den pågående pandemien.
Tjenesten vil være åpen mellom kl. 10.00 - 15.00, mandag - fredag. Her vil du få svar på spørsmål du måtte ha om Covid-19.
Koronatelefonen vil være drevet av helsefaglig personell fra Lødingen kommune.