Utleie av kommunale bygg

Her er en liste over kommunale bygg og rom som kan leies

Bestilling kan skje ved å sende en epost til:     postmottak@lodingen.kommune.no

Storsalen - Lødingen skole

 Pris 2024
Hel sal, arr.kveld inntil 6 timerkr.     6.000
Hel sal, arr.helg mer enn 6 timerkr.    10.450
Hel sal, øving pr. timekr.       960
Arr. lokale lag/foreninger, voksnekr.     2.100
Arr. lokale lag/foreninger, barnkr.       630
Kunst og kulturkomitee, kveld/helgkr.       630
Scene, øvinger pr. timekr.       325
Lyd/lys,arr.kveld inntil 6 timerkr.    1.100
Lyd/lys,arr.kveld mer enn 6 timerkr.      840
Lyd/lys øvinger pr. timekr.      110
Lyd/lys, arr.lokale lag/foreninger , voksnekr.    1.100
Tekniker, scene (min.4 timer) kveld/voksne inntil 6 timerkr.    1.700
Tekniker, scene (min.4 timer) kveld/voksne helg mer enn 6 timerkr.    2.800
Tekniker, scene (min.4 timer) øving pr timekr.    1.100
Tekniker, scene (min.4 timer) arr.lokale lag/foreninger voksne kr.    1.100
Tekniker, scene (min.4 timer) arr.lokale lag/foreninger barnkr.    1.100
Tekniker, scene (min.4 timer) Kunst og kultur - kveld/helgkr.    1.100
Kantine/kjøkken arr.kveld inntil 6 timerkr.      325
Kantine/kjøkken arr.helg mer enn 6 timerkr.      325
Kantine/kjøkken øving pr. timekr.      325
Kantine/kjøkken arr. lag/foreninger, voksnekr.      310
Kantine/kjøkken arr. lag/foreninger, barn-
Kantine/kjøkken kunst og kultur, arr.kveld/helg-

 

Lødingen rådhus

 

2024

Kantine kr       390,00
Møteromkr       235,00
Kommunestyresalkr       630,00
Kommunestyresal og kjøkken kr       960,00

 

Bergvegen 5 (tidligere videregående skole)

 

2024

Leie klasserom - dagspris

kr     300,00

Leie kantine med kjøkken, timepris

kr     310,00

Leie kantine med kjøkken, dagspris

kr  1.900,00

 

Svømmehaller / idrettshaller

Svømmehall - Lødingen

2024

 
Leie basseng - voksnekr       800,00 
Leie basseng - barn/ungekr       400,00 
  
Offentlig bading pr. time: 
Barn/unge under 18 årkr         30,00 
Voksnekr         90,00 
Klippekort barn/unge, 10 klippkr       240,00 
Klippekort voksen, 10 klippkr       720,00 
Familiepris inntil 4 personerkr.      100,00 
   
Svømmehall Vestbygd skole 
Leie basseng - barn, timepris (gruppe)kr       140,00 
Leie basseng - voksne, timepris (gruppe)kr       385,00 
Leie basseng "Varmdag" - barn, timepriskr       385,00 
Leie basseng "Varmdag" - voksne, timepriskr       720,00 
   
Lødingen Idrettshall
Leie hel hall - barn (organisert aktivitet)kr      gratis
Leie 1 sal - barn (organisert aktivitet)kr      gratis
Leie 2/3 sal - barn (organisert aktivitet)kr      gratis
Leie hell hall - voksnekr       840,00
Leie 1 sal voksnekr       300,00 
Leie 2/3 sal voksnekr       560,00
Leie styrkerom pr. timekr         60,00
Leie dusj og garderoberkr       300,00
Leie kafeteria med kjøkken   kr       300,00
Dagleie svømme- eller idrettshall til idrettsaktiviteterkr    4.100,00
Dagleie svømme- og idrettshall ikke idrettsaktiviteterkr    5.550,00
Timepris - ikke idrettsaktivitetkr       980,00
  
Idrettshall - Vestbygd skole
Leie hele hall - barn, timepris  (organisert aktivitet)kr          gratis
Leie hell hall - voksne, timepriskr         255,00 
Dagleie hall, idrettkr         430,00
Dagleie hall, ikke idrettkr         580,00
Timepris - ikke idrettsaktivitetkr         300,00

Artikkelliste