Frivilligsentralen

Frivilligsentralene er lokale møteplasser for enkeltmennesker, lag/foreninger og det offentlige som genererer frivillig innsats for og med det brede lag av befolkningen rundt om i hele landet. Her finner du informasjon om alle landets frivilligsentraler og deres interesseorganisasjon.

Frivilligsentralen har ulike arrangementer.

Blant annet kafe hver onsdag fra kl. 1100.

Kontaktinfo

Jan Roger Nilsen
Leder
E-post
Mobil 915 52 840