Lødingen Kystlag

Lødingen Kystlag sitt formål er å ta vare på den fine kystkulturen vi har i kommunen. Gjennom bruk og formidling skal vi fortelle og inspirere alle som er glad i vår lokalhistorie om fiske, fangst og høsting av naturen ute på kysten. Om feskarbonden, om lokalbåten, melkeruta og om alt det andre som er blitt borte etter som årene har gått.
Adresse Kontakt Kategori
Lødingen Kystlag
8412 Vestbygd
Arnfinn Fenes
Org.nr.: 996 149 684
Telefon: 90692454
Aktiviteter
Kontaktpersoner
Tittel Leder
Mobil 90692454
Annet
Lødingen Kystlag har ca 75 medlemmer. Vi ønsker oss flere, spesielt ungdommer og kvinner. Vi har en aktiv motorgruppe og en aktiv museumsgruppe, vi er med å arrangerer Langfredagsvandringer og vi arrangerer Kystkulturdagene midt i juli hvert år. I tillegg inviterer vi skolebarn til opplæring i kystkultur og friluftsliv i september hvert år. Nå er vi i gang med å ferdigstille Stornaustet i Voje, med plass til båter og utstyr vi eier. Her blir også rom for kurs, møter og andre treff. Vi ønsker nye ideer og innspill til aktiviteter fra folk i Lødingen. Ta kontakt med leder eller et styremedlem hvis du har ideer og ønsker kontakt med oss.
Arnfinn Fenes, leder
Stig Taraldsen, nestleder
Anita Marthinussen, kasserer
Birgit Johansen, styremedl
Brynjar Naustvik, styremedl
Bjørn Larsen, 1. varamedl
Konrad Honig, 2. varamedlem