Lødingen Kystlag

Ingen beskrivelse av organisasjonen er registrert
Adresse Kontakt Kategori
Lødingen Kystlag
8412 Vestbygd
Magne Jenssen
Org.nr.: 996 149 684
Telefon: 90751244
Aktiviteter
Kontaktpersoner
Annet
Lødingen Kystlag har ca 70 medlemmer. Vi ønsker oss flere, spesielt ungdommer og kvinner. Vi har en aktiv motorgruppe, vi er med å arrangerer Langfredagsvandringer og vi arrangerer Kystkulturdagene midt i juli hvert år. Nå er vi i gang med å realisere et stornaust, med plass til båter og utstyr vi eier. Her blir også rom for kurs, møter og andre treff. Vi ønsker nye ideer og innspill til aktiviteter fra folk i Lødingen.Ta kontakt med leder eller et styremedlem hvis du har ideer og ønsker kontakt med oss.
Magne Jenssen, leder
Vidar Kristiansen, nestleder
Arnfinn Fenes, kasserer
Leif Husjord, styremedl
Konrad Honig, styremedl
Øystein Ingebrigtsen, 1. varamedl