LØDINGEN MUSIKKFORENING

Ingen beskrivelse av organisasjonen er registrert
Adresse Kontakt Kategori
LØDINGEN MUSIKKFORENING
Soltun Postboks 129
8411 LØDINGEN
Finn Eilif Madsen
Telefon: 955 29809 / 979 81344
Aktiviteter
Kontaktpersoner
Annet
Gjennom hele vår historie har vi vært en viktig kulturbærer i kommunen, med små og store konserter samt offentlige opptredener som på 17.mai.
Vi mener at korpset gir et godt fritidstilbud til voksne. Vi samarbeider i perioder med musikere fra Divisjonsmusikken i Harstad, noe som har gitt musikalsk utbytte.