Koronaviruset status Lødingen onsdag 3. mars

Klikk for stort bildeDet er ikke nye tilfeller av koronasmitte i Lødingen til og med onsdag 3 mars.

 

 

Kommunen oppfordrer alle som har symptomer om å teste seg ved første anledning. Ta kontakt med legekontoret (tlf. 769 86650) eller på koronatelefonen (tlf. 477 04943). 

Personer som tilbys vaksinering vil bli kontaktet av Legekontoret. Det er vanskelig å anslå når en vil få tilbud om vaksinering, da kommunen ikke vet hvor mye vaksine som kommer pr. uke .

 

 

     

Oppfordringen til publikum om å unngå befolkningsansamlinger så langt det er mulig gjelder fortsatt. Kommunen opprettholder den nasjonale veiledningen om at inntil 10 personer kan samles av gangen. Det betyr at lag/foreninger som har arrangement, må planlegge for dette.

 

Kommunen ber alle som planlegger arrangement og har spørsmål om smittevernforskriftene som gjelder, tar kontakt med kommunen.

 

Kommunen følger nye nasjonale retningslinjer knyttet til antall deltakere i arrangement. Vedr spørsmål om arrangement fra lag/foreninger tilbys leie av Storsalen f.eks til årsmøter for kr 3000+3000= 6000 kr som inkluderer oppsett av bord/stoler og vasking/nedspriting.
Kommunestyresalen leies ikke ut til lag/foreninger på nåværende tidspunkt.

 

Følg med i veiledningen fra Regjeringen og Folkehelseinstituttet.

 

Skaff deg oppdatert informasjon fra nasjonale myndigheter på Folkehelseinstituttets hjemmeside, www.fhi.no.

Beredskapsledelsen vil ha møter hver onsdag fremover. 

 

For English Readers:
https://www.fhi.no/en/id/infectious-diseases/coronavirus/#

Både pressemeldinger og annen oversatt informasjon legges fortløpende ut på denne siden:

https://www.regjeringen.no/en/topics/koronavirus-covid-19/corona-information-in-other-languages/id2814563/

 

https://fb.watch/2-O49j9qGQ/

Lødingen kommune:
-   Skolene er nå på gult nivå.

-   Besøk til beboere i Lødingen sykehjem og Post 5 er inntil videre kun tillatt  for nærmeste pårørende etter avtale. Det er besøkskontroll, og det er kun en besøkende pr. dag pr. pasient. Dette vil gjelde inntil videre.
Kontaktinformasjon til Lødingen sykehjem 99388655, til Post 5: 4768 6364.

- Rådhuset er åpent for publikum, men alle skal ha en møteavtale før oppmøte på rådhuset.

- Åpning for aldersbestemte grupper i idrettshallen

- Folkebad/basseng i Lødingen åpnes for bading tirsdager og torsdager. Badstuen er stengt pga. smittevern. Kun vipps og bank-kort som betalingsmiddel (ikke kontanter). Kun 12 stk. av hvert kjønn som slipper inn om gangen pga. smittevern.

- Folkebading åpent også i Vestbygda - med maks ti besøkende til stede om gangen.

- Fritidsklubbene og kafeen på Frivilligsentralen kan nå åpnes. Følg smittevernhensynet. 

- Det åpnes for aktiviteter i skolelokalene ut over undervisningsformål med smitteverntiltak på plass, og etter forutsetningene og føringer som gjelder for samling i grupper.

Skaff deg oppdatert informasjon fra nasjonale myndigheter på Folkehelseinstituttets hjemmeside, www.fhi.no.

Hvem skal få vaksine? 

På grunn av begrenset tilgang, vil det bli en prioritering av vaksinen i starten.  Det er regjeringen som fastsetter denne prioriteringen etter råd fra Folkehelseinstituttet. Det anbefales at eldre, risikogrupper og helsepersonell prioriteres. 

Følgende prioriteringer er gitt:
Beboere på sykehjem , Eldre over 85 år, Eldre over 80 år, Eldre over 75 år, Eldre over 65 år og personer 18-64 år i definerte risikogrupper, videre etter alder og underliggende sykdommer.

Det er de definerte risikogruppene som har størst risiko for alvorlig forløp og død. Ved å beskytte disse med vaksiner, vil vi redusere alvorlig sykdom og dermed også redusere belastningen på helsevesenet og alle som jobber der.  Mer informasjon om prioriterte grupper finnes her:

Du blir kontaktet av fastlegen eller kommunen for vaksinasjon når det er din tur.  Mer info om vaksine vil komme etter hvert under aktuelt på hjemmesiden vår.  

Koronatelefon: 477 04 943. Lødingen Kommune  har opprettet egen telefonitjeneste i forbindelse med den pågående pandemien. Tjenesten vil være åpen mellom 10.00-15.00, mandag-fredag. Her vil du få svar på spørsmål om Covid-19. Koronatelefonen vil være drevet av helsefaglig personell fra kommunen.  

 

Nasjonale regler:

En regel er forskriftsfestet og skal følges. Brudd på reglene er straffbart.

Karantene og isolasjon

Reisekarantene

Ankommer du Norge fra et land eller område i EØS/Sveits som er definert som rødt, eller et land utenfor EØS/Sveits, skal du i reisekarantene i 10 døgn. Se regler om reisekarantene her.

Smittekarantene

Dersom du har vært nærkontakt med en bekreftet smittet person, skal du i karantene i 10 døgn fra den dagen kontakten med smittet person skjedde. Se regler om smittekarantene her.

Isolasjon

Du skal isoleres dersom du har fått påvist covid-19 eller er i smittekarantene og utvikler symptomer. Se regler om isolasjon her.

Arrangementer og sammenkomster

Krav til gjennomføring av arrangement

Antall deltakere tillatt på arrangement:

På et innendørs arrangement på offentlig sted, uten faste, tilviste sitteplasser kan du ha maksimalt 10 deltakere tilstede.

På et innendørs arrangement på offentlig sted, med faste, tilviste sitteplasser, kan du ha maksimalt 100 deltakere tilstede.

På innendørs idrettsarrangementer for barn som samler deltakere fra samme kommune er det lov med maksimalt 50 personer.

Innendørs arrangement på offentlig sted kan for eksempel være på kino, teater, seminar eller religiøs seremoni.

Faste, tilviste sitteplasser innebærer at publikum kan sitte på stol, benk eller lignende, eller på en fast plass på gulvet under hele arrangementet. 

Begravelse og bisettelse

I en innendørs begravelse og bisettelse gjelder de nasjonale reglene og du kan ha maksimalt 100 personer tilstede med faste, tilviste plasser på selve seremonien. 

For minnestund eller sammenkomster etter seremonien gjelder reglene for privat arrangement på offentlig sted og du kan ha 10 personer tilstede. 

Offentlig arrangement utendørs

På offentlig sted utendørs, uten faste, tilviste sitteplasser, er det lov å ha 200 deltakere.

På offentlig sted utendørs med faste, tilviste sitteplasser, er det lov å ha opp til 600 deltakere. Arrangøren må sørge for at deltakerne holdes atskilt i grupper på inntil 200 personer. Til enhver tid skal det være minst to meters avstand mellom de forskjellige gruppene.

Det skal være minst én meter mellom alle personene innad i gruppene på 200 personer.

Krav til gjennomføring av alle typer arrangementer på offentlig sted

 • Det må være et offentlig lokale eller utendørs areal som er stort nok til at du kan gjennomføre arrangementet etter gjeldende regler om avstand.
 • Deltakerne skal ha minst én meter avstand, målt fra skulder til skulder.
 • Deltakere som tilhører samme husstand eller samme barneskole- og barnehagekohort må ikke ha én meter avstand.
 • Det må utpekes en ansvarlig arrangør.
 • Skriv ned navn og kontaktinformasjon til alle som er til stede, hvis det er nødvendig for å ha oversikt over deltakerne for bruk til en eventuell smittesporing. Informasjonen må slettes etter 14 dager.
 • Alle som er til stede må være friske.
 • Gjør det lett for gjestene å vaske hender, både når de kommer og underveis.
 • Ikke gjennomfør aktiviteter som krever mindre avstand mellom deltakerne.
 • Ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av et arrangement på offentlig sted, regnes ikke som en del av maks antall personer som er lov å samles.
 • Lokaler med skjenkebevilling har skjenkestopp. 
 • Se også råd om mat- og drikkeservering.

Dersom de sitter på faste, tilviste sitteplasser skal de ved billettsalg og ankomst få sitteplasser som har avstand. Etter at de har ankommet og funnet plassene sine, kan de som bor sammen, sette seg nærmere hverandre.

Ansvarlig arrangør

Ansvarlig arrangør skal ha oversikt over hvem som er til stede, gi informasjon til de inviterte om smittevernreglene og har ansvar for at reglene overholdes. Ansvarlig arrangør kan enten være du som leier et lokale, eller den som er utleier av lokalet. Dette må avklares mellom utleier og leietaker før arrangementet starter. Hvis man leier et lokale uten å ha en klar avtale med utleieren om hvem som står som ansvarlig arrangør, vil det lett bli leietakeren selv som blir holdt ansvarlig.

Ved private arrangement, for eksempel en konfirmasjon på et grendehus, er det naturlig at leietakeren tar oppgaven som arrangør. Dersom du skal ha bryllupsfeiring på et hotell eller liknende er det mer naturlig at eier av virksomheten er ansvarlig.

Gjestene og deltakerne som er til stede skal informeres om hvem som er arrangør og hvem som skal kontaktes ved spørsmål om smittevern.

Regler for steder som har faste, tilviste sitteplasser

Deltakere på arrangementer som har faste, tilviste sitteplasser skal kunne ha minst en ledig sitteplass mellom seg. Personer fra samme husstand kan sette seg nærmere hverandre, etter ankomst.

Mer informasjon om arrangement på offentlig sted

Regjeringen har svart på en rekke spørsmål knyttet til arrangementer og stenging av enkelte virksomheter. Disse spørsmålene og svarene til dem kan du lese hos regjeringen.no.

Les mer om anbefalinger for arrangement på offentlig sted for profesjonelle aktører hos Helsedirektoratet.

 • Serveringssteder

Serveringssteder kan holde åpent, men må følge regler om skjenkestopp, avstand og registrering av gjester. Se mer om reglene for serveringssteder her.

Nasjonale anbefalinger

Her finner du oversikt over alle nasjonale anbefalinger. Alle bør følge anbefalinger, selv om de ikke er forskriftsfestet.

Smittevern

Vask hendene, hold avstand, hold deg hjemme og test deg om du er syk. Les mer om smittevernråd her.

Testing for koronavirus

Alle som har symptomer på koronavirus eller mistenker at de er smittet av covid-19 bør teste seg. Les mer om symptomer og testing her.
Se prøvesvaret på din koronatest her.

Sosial kontakt 

Du bør ikke ha besøk av flere enn 5 gjester i tillegg til de du allerede bor med. Det er to unntak til anbefalingen om besøk:

 • Dersom alle gjestene er fra én husstand, kan man ha hele husstanden på besøk.
 • Dersom alle gjestene er fra én barnehage- eller barneskolekohort.

Se mer om sosial kontakt og sammenkomster her.

Reiser innenlands

Det er anbefalt å unngå unødvendige reiser innenlands. Dette er anbefalt fordi det er en risiko for spredning av smitte dersom du reiser fra områder med mye smitte i Norge til et område med lite smitte. Se mer om reiser innenlands her.

Reiser utenlands

Utenriksdepartementet (UD) fraråder alle utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendig. Dette globale reiserådet fra UD gjelder fram til 1.mars 2021. Se anbefalinger for reiser til tross for reiseanbefalingen her.

Barn og unge

Barna bør være sammen med de samme barna som de er i kohort (gruppe) med i barnehagen, på skolen eller i organiserte fritidsaktiviteter. Se mer om anbefalinger for barn og unge her.

Barnehage, skole og høyere utdanning

Barnehager, skoler og utdanningsinstitusjoner har smittevernveilederen som bør følges. Barn og elever skal holdes hjemme om de har symptomer på luftveisinfeksjon. Se mer om rådene for barnehager og skole her.

Alle universiteter, høyskoler og fagskoler bør bruke digital undervisning der dette er mulig. Les mer om høyere utdanning her.

Arbeidsplasser og hjemmekontor

Det er anbefalt at de som kan, bør bruke hjemmekontor. Det er likevel mange arbeidsplasser som er avhengig av at de som jobber er der er fysisk på jobb. Da er det viktig med smitteverntiltak. Se her om smittevern på arbeidsplasser her.

Risikogrupper

Personer i risikogrupper blir delt inn i to hovedgrupper: Personer med lett eller moderat økt risiko og personer med høy risiko. Gruppene får råd til hvordan forholde seg, ut i fra hvordan smittesituasjonen er i nærområdet. Les mer om risikogrupper her.

Det er opprettet informasjonssider på ulike språk (se liste under):


Lødingen kommune anmoder alle som tenker på å ha arrangementer om å sende en henvendelse til beredskapsgruppen slik at kommunen har oversikt. Dette gjelder arrangementer der det vil bli samlet en del mennesker (f.eks. konsert, salgsutstillinger osv.).
Send mail til:

beredskap@lodingen.kommune.no

Adgangskontroll på Rådhuset er blitt innskjerpet, det opprettes besøkskontroll for publikum og ansatte i kommunen som ikke har arbeidsplass på Rådhuset. Hånddesinfeksjonsmiddel i yttergang skal benyttes før inngang til publikumsmottak. Publikum skal ha en møteavtale før oppmøte på Rådhuset. Besøkende vil da bli hentet av den som det skal has møte med.

 

Se lenke til Folkehelseinstituttet og Helse Norge for oppdatert informasjon:
https://www.fhi.no/
https://helsenorge.no/koronavirus
For English Readers:
https://www.fhi.no/en/id/infectious-diseases/coronavirus/#

Lødingen kommune ber alle tenke smittevern, vis hensyn, hold avstand og vask hendene. 

For English Readers/Travel advice:
https://helsenorge.no/koronavirus/travel-advice?redirect=false

Skole - se info på hjemmesiden til Lødingen skole: https://www.lodingenskole.no/

 

Lødingen Sykehjem:
Etter en helhetlig vurdering av nåværende smittesituasjon i Lødingen kommune, sammenholdt med behovet hver enkelt kan ha for å møte nære pårørende, er det besluttet å åpne opp for besøk, forutsatt at smitterisikoen ved dette vurderes lav.

Generelle retningslinjer vedrørende besøk i institusjon Lødingen sykehjem:

 • Pårørende som har luftveissymptomer, mistenkes for eller har bekreftet covid-19, skal ikke komme på besøk.
 • Når en beboer ligger for døden gjøres det unntak fra besøksrestriksjonene, slik at de nære pårørende får være til stede i livets sluttfase. 
 • Antall besøkende er avhengig av at anbefaling om å overholde 1 meter avstand til hverandre når de er på rommet sammen med pasient.
 • Alle besøkende skal skrive seg inn/ut av besøksprotokoll (også ved besøk ute).
  Besøk til beboere i Lødingen sykehjem og Post 5 er inntil videre kun tillatt  for nærmeste pårørende etter avtale. Det er besøkskontroll, og det er kun en besøkende pr. dag pr. pasient. Dette vil gjelde inntil videre.
  Kontaktinformasjon til Lødingen sykehjem 99388655, til Post 5: 4768 6364.

  Se også:
 •  
  Har barn/unge behov for å snakke med noen er helsesykepleier Ragnhild Sæther å treffe på tlf. 902 20141. Hverdager mellom 08.00-15.30. Helsestasjonen har også fått sin egen Facebookside side.


Barne- og ungdomspsykiatrisk avd. har et tilbud til barn/unge og foreldre for hjelp/veiledning hvordan en håndterer den nye hverdagen.
Tlf. 777 55 701 alle hverdager mellom kl.09.00-15.00.

 

NAV:  Link til nav.no for bedrifter som må stenge/permittere, og personer som av andre  grunner ikke kan delta i arbeidslivet:
https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyttig-a-vite/koronavirus--informasjon-fra-nav

Det er frivilligsentralen som koordinerer jobben for de som sitter i karantene og trenger hjelp til bla å handle. Kontakt Håkon Pettersen på tlf. 988 58 296 eller frivilligsentralens Facebookside. Dette gjelder hele kommunen.

 

Kommunen følger Folkehelseinstituttets veiledning. Vi gjør oppmerksom på at situasjonen kan endre seg raskt. Pålegg, råd og veiledning kan bli endret fortløpende.