Koronaviruset status Lødingen onsdag 16. juni

Klikk for stort bildeDet er ikke nye tilfeller av koronasmitte i Lødingen til og med onsdag 16. juni.
 

Helsestasjonen tar telefonisk kontakt med personer som skal ha vaksine. Tilgangen til vaksine er beskjeden, jfr. beslutningen om nasjonal omfordeling. 


 

 

 

     

Beredskapsledelsen gir en sterk anbefaling om å la seg teste for Covid-19. Også ved lette symptomer. Ta kontakt på koronatelefonen tlf. 477 04 943 (kl.10.00-15.00/mand-fred.)

 

Oppfordringen til publikum om å unngå befolkningsansamlinger gjelder fortsatt Nå nærmer vi oss en situasjon der vi kan få kontroll med smitten i pandemien. 

 

Skaff deg oppdatert informasjon fra nasjonale myndigheter på Folkehelseinstituttets hjemmeside, www.fhi.no.
https://helsenorge.no/koronavirus

 

Koronatelefon: 477 04 943. Lødingen Kommune  har opprettet egen telefonitjeneste i forbindelse med den pågående pandemien. Tjenesten vil være åpen mellom 10.00-15.00, mandag-fredag. Her vil du få svar på spørsmål om Covid-19. Koronatelefonen vil være drevet av helsefaglig personell fra kommunen.  

 

Anbefalinger fra og med 27 mai:

  • Hold en meters avstand. 
  • Maks ti gjester på besøk, og anbefaling til å møte andre utendørs.
  • Ikke oppsøke arrangementer i annen kommune dersom man bor i en kommune med forhøyet smittenivå.
  • Skjenke stopp kl. 24.00. (ikke krav om matservering)
  • Lag fra små kommuner som ikke har andre motstandere i kommunen, kan reise til nabokommunen for å konkurrere såfremt kommunene har samme smittenivå.
  • Barnehager og skoler på grønt nivå
  • Voksne over 20 år kan drive organisert aktivitet utendørs i grupper på inntil 30 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand.
  • (se ovenfor i de ulike bokser for regler/anbefalinger)

 

Kommunen ber alle som planlegger arrangement og har spørsmål om smittevernforskriftene som gjelder, tar kontakt med kommunen.
S
end en henvendelse til beredskapsgruppen slik at kommunen har oversikt. Dette gjelder arrangementer der det vil bli samlet en del mennesker (f.eks. festivaler, konsert, salgsutstillinger osv.).
Send mail til:

beredskap@lodingen.kommune.no

Beredskapsledelsen har møter annen hver onsdag fremover. 


-  Det åpnes for aktiviteter i skolelokalene ut over undervisningsformål med smitteverntiltak på plass, og etter forutsetningene og føringer som gjelder for samling i grupper.

 

NAV:  Link til nav.no for bedrifter som må stenge/permittere, og personer som av andre  grunner ikke kan delta i arbeidslivet:
https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyttig-a-vite/koronavirus--informasjon-fra-nav

Det er frivilligsentralen som koordinerer jobben for de som sitter i karantene og trenger hjelp til bla. å handle. Kontakt Håkon Pettersen på tlf. 988 58 296 eller frivilligsentralens Facebookside. Dette gjelder hele kommunen.

 

Adgangskontroll på Rådhuset er blitt innskjerpet, det opprettes besøkskontroll for publikum og ansatte i kommunen som ikke har arbeidsplass på Rådhuset. Hånddesinfeksjonsmiddel i yttergang skal benyttes før inngang til publikumsmottak. Publikum skal ha en møteavtale før oppmøte på Rådhuset. Besøkende vil da bli hentet av den som det skal has møte med.

Kommunen følger Folkehelseinstituttets veiledning. Vi gjør oppmerksom på at situasjonen kan endre seg raskt. Pålegg, råd og veiledning kan bli endret fortløpende.