Fortsatt ingen bekreftede smittetilfeller i kommunen pr tirsdag kl. 15.00. 
 

Kommunen får en del henvendelser fra hytteeiere som ikke har hjemmeadresse i kommunen. Vi gjør oppmerksom på at kommunen ikke er gitt myndighet til å gi dispensasjon fra den nasjonale forskriften etter at den ble innført. Det er fortsatt anledning til å besøke fritidseiendommen som en dagstur for å utføre nødvendig ettersyn.  
 

Se kinoprogrammet for Lødingen her.