Borgerlig vielse

Kommunen overtar ansvaret for gjennomføring av borgerlige vielser i Norge. Det betyr at du som skal gifte deg borgerlig, kan bli viet av ordfører eller varaordfører. I tillegg har kommunestyret i Lødingen bestemt at også kommunedirektøren kan foreta vigsel.  

Lødingen kommune tilbyr vigsler i rådhuset på hverdager. Ønske om andre steder og tidspunkt kan fremmes, men da vil det være opp til ressurser og kapasitet om det lar seg gjennomføre.

Det kan på forhånd avtales at vigselen skal foregå på engelsk. Dersom paret verken forstår norsk eller engelsk, må paret selv ta med seg en kvalifisert tolk.

Dersom kunstneriske innslag planlegges, må det gis beskjed om dette på forhånd.

Kriterier/vilkår

Det er visse vilkår i ekteskapsloven som må oppfylles for at man skal kunne gifte seg. Se kapittel 1 i ekteskapsloven.

Pris for tjenesten

Tilbudet er gratis for alle.

Ønsker du å legge seremonien til et tidspunkt eller et sted som krever mer tid av den kommunale vigsleren, må du regne med å dekke tilleggskostnader selv.

Kostnadene vil vurderes i hvert enkelt tilfelle

Lover og retningslinjer

Se spesielt ekteskapsloven kapittel 1 og §§ 11, 12, 12a, 13, 14.

Lover

Ekteskapsloven

Forskrifter

Forskrift om kommunale vigsler

Forskrift om registrering og melding av vigsel

___

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Før dere gifter dere, må Skatteetaten sjekke om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. Det betyr at dere må sende inn en del papirer. Behandlingstiden er 2-3 uker, så vær ute i god tid før bryllupet:

  1. Egenerklæring
  2. Forlovererklæring
  3. Erklæring om skifte, hvis du har vært gift tidligere
  4. Melding om endring av navn, hvis du skal bytte navn.

Alle disse skjemaene fås hos Skatteetaten.

 Skatteetaten skriver ut en såkalt prøvingsattest, som viser at dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap.

Etter at dere har fått prøvingsattesten hjem i posten, kan dere ta kontakt med kommunen. Attesten er gyldig i fire måneder fra utstedelse.

Fra juni 2018 kan det også søkes om prøving av ekteskap digitalt. Dette gjøres også på siden til skatteetaten. Når saken er ferdig behandlet får dere melding om å logge dere inn i Altinn for å laste ned prøvingsattesten. Denne kan da sendes inn via videresendingsfunksjonen i Altinn direkte til vigsler. 

Dere må ha gyldig legitimasjon for å bestille vielse hos kommunen.

Dere må ha to vitner og de må være til stede under seremonien. Dette er gjerne forloverne. Dere er også velkommen til å ta med dere gjester inn under seremonien.

Paret med følge må møte opp i god tid før avtalt tidspunkt for vielser.

Kommunen gir tilbud om et egnet lokale og om hvilke tidspunkter de kan tilby vielser.

Selve seremonien bruker «Det borgerlige vigselsformularet», som er en tekst som vigsler leser under seremonien. Seremonien kan så tilpasses med for eksempel tekst og musikk utover dette. Men merk at det er opp til kommunen å vurdere hva de vil tillate av ekstra innhold.

Kommunen sender så en vigselsmelding til Folkeregisteret innen tre dager etter bryllupet. Samtidig får dere en kopi. Den fungerer som midlertidig vigselsattest inntil dere får den endelige som vil komme som en elektronisk bekreftelse på vigsel i Altinn. (du vil altså ikke motta vigselsattest på papir i posten) Er du ikke digital bruker vil du få bekreftelsen i posten.


Det vil fortsatt være mulig for den som ønsker å bestille vigselsattest på papir på skatteetatens nettsider. 

Søknadsfrist

Dere kan tidligst gifte dere tre dager etter at vi har mottatt prøvingsattesten. Vi bekrefter ikke tidspunkt før vi har mottatt original attest. Attesten må være gyldig på vigselstidspunktet.

Søknaden sendes til Lødingen kommune:

Dere kan bestille tid for vigsel ved å henvende dere til kommunen (sentralbord tlf 76986600/ eller ved å sende en mail til 

vigsel@lodingen.kommune.no

Original prøvingsattest fra folkeregisteret må være innlevert/legges ved.

___

Adresse

Rådhusvegen 27
8410 Lødingen

Se kart

 

Åpningstider

Sentralbord: 76 98 66 00
Man-fre kl. 10:00 - 14:00  (stengt fra 11:30-12:00)

Åpningstider resepsjon 
Man-fre kl. 08:00 - 15:30  (stengt fra 11:30-12:00)
Sommertid 15 mai-15 sept. 08:00-14:45