Grensepåvisning

Dersom det finnes et målebrev med tilfredsstillende kvalitet over eiendommen, men noen av grensemerkene er kommet bort/mangler, kan du be om at Bygg og oppmålings ingeniør rekonstruerer grensene i marken mot betaling.

Nye, varige grensemerker vil bli satt ned der dette er mulig.

Hvordan går jeg fram?

Du må sende inn rekvisisjon for å be om grensepåvisning.
I tillegg må du sende med kopi av målebrevskart med angivelse av hvilke grensepunkter som skal rekonstrueres.


Rekvisisjonsskjema (PDF, 220 kB)