Matrikkelbrev

Hva er et matrikkelbrev?

Et matrikkelbrev for en eiendom er en utskrift av data som er registrert i matrikkelen for eiendommen.

Hvilke opplysninger inneholder et matrikkelbrev?

Matrikkelbrevet inneholder opplysninger om:

  • Etablering av eiendommen - Etableringsdato, utskilt fra eiendom, evnt. bruksnavn, evnt. "matrikkelskyld"

  • Adresse(r) - Registrerte adresser på eiendommen.

  • Bygning(er) - Data om registrerte bygninger.

  • Eiendomsgrenser - Kart med eiendomsgrenser.
     

OBS !! 

Vær oppmerksom på at eiendomsgrensene kan være direkte feilaktige for eiendommer som det ikke foreligger målebrev for. 

Data om registrerte bygninger kan også være mangelfulle eller feilaktige.