Sammenføyning av eiendom

Sammenføying av eiendom

I mange tilfelle har en eier flere bruksnummer som til sammen utgjør en 'eierenhet'. Det kan være tilleggsarealer som er tidligere innkjøpt eller gamle bruksnummer der eieren ikke kjenner til grensene mellom dem.
I de fleste tilfeller lønner det seg både for eieren og matrikkelføringen at eindommene blir sammenføyet.

Vilkårene for sammenføyning

1. Eiendommene ligger i samme kommune.
2. De har samme eierforhold.
3. De grenser inntil hverandre (kan fravikes).
4. De har ikke kolliderende heftelser (f.eks. panteforhold)

Er disse vilkårene tilstede, kan du kreve eiendommene sammenføyet.  Dette gjøres ved å fylle ut skjema som du finner her:
https://kartverket.no/eiendom/eiendomsgrenser/sammenslaing-av-eiendommer 
som sendes til oppmålingsmyndigheten i kommunen, som kontrollerer, matrikkelfører og sender videre til tinglysing.

Hva koster sammenføying?

Sammenføyning av eiendommer er gratis.