Covid-19

  • Smittevernrådet om å holde deg hjemme når du er syk, er ikke endret.
  • Personer som har høy risiko for å utvikle alvorlig sykdom tester seg selv hver dag i inntil fire dager hvis de får  luftveissymptomer. Ved positivt resultat eller forverring av symptomer, bør man oppsøke lege raskt. 
  • For de som behøver å teste seg så er det selvtester å få på rådhuset i Lødingen.

Mer info finner du her:

Covid-19 - Hva er korona? - Helsenorge