Frisklivssentralen

Frisklivssentralen

Frisklivssentralen starter nå opp i regi av fysioterapitjenesten.

Frisklivssentralen gir veiledning og støtte til personer som ønsker en endring på levevaner knyttet til fysisk aktivitet.

På sikt ønsker vi også å tilby BraMat-kurs og røykesluttkurs.

Du kan ta direkte kontakt med Frisklivssentralen, eller bli henvist fra f.eks. fastlege. Vi vil ta deg inn til en helsesamtale hvor vi kartlegger dine behov, og tilbyr tilrettelagt fysisk aktivitet.
Ta gjerne kontakt ved spørsmål.

Frisklivssentralen har egen FB side: Lødingen Frisklivssentral

 

Kontaktinfo

Frisklivssentralen
Telefon 908 86 914
Malin Risøy Johansen
Fysioterapeut
E-post
Mobil 908 86 914