Helsestasjon

Helsestasjonen og skolehelsetjenesten er et lett tilgjengelig tilbud til barn, ungdom og deres familier.
Helsesykepleier arbeider forebyggende og helsefremmende ved hjelp av målrettede undersøkelser, vaksinasjoner, hjemmebesøk til familier, veiledning og rådgivning.

 Telefontider Helsestasjon

Telefontider Helsestasjon
Dag Tid fra Tid til
Mandag 0815 1130
Tirsdag 0815 1130
Onsdag
Torsdag 1200 1400
Fredag 0815 1130

Kontakt utenfor disse tidene kan sendes på e-post eller SMS.
hilde.krey.simonsen@lodingen.kommune.no eller SMS til 90 22 01 41.

                             NB! Vennligst kontakt legekontoret hvis det gjelder korona-vaksine.

Målsetting

  • Å forebygge medfødte og ervervede sykdommer.
  • Å fremme barns fysiske, psykiske og sosiale helse. 
  • I samarbeid med andre fremme helse, trivsel og gode miljømessige forhold.


Utgangspunktet for innsatsen er at foreldrene har hovedansvaret for omsorgen av sine barn. Helsepersonellets rolle er å støtte opp under dette ansvaret i samarbeid med familien.

Dette er et tilbud til foreldre med spe- og småbarn, hvor man kan komme å få veiledning i forhold til enkle spørsmål uten å bestille time. Aktuelle temaer kan være vekt, amming, utslett (ikke smittsomt) etc.

Det vil da være en helsesykepleier tilgjengelig for veiledning. Ved behov for ytterligere veiledning, ta kontakt med fast helsesykepleier for time.
 

Lødingen kommune tar i bruk ny norsk app på helsestasjonen

Helseoversikt er navnet på en ny norsk og gratis app som er utviklet i tett samarbeid med helsepersonell og kommunal helsetjeneste. Nå kan gravide og småbarnsforeldre få trygge svar samlet ett sted.   

Her vil en finne helseråd fra de riktige kildene og nyttig verktøy gjennom hele svangerskapet og i småbarnsfasen. Ved å bruke Helseoversikt slipper du å bli utrygg ved å søke rundt på internett, eller finne frem papirbrosjyren du har fått på helsestasjonen.

I appen vil en også finne tilpasset innhold om tilbudet fra helsestasjonene i Lødingen. I tillegg til norske helseråd fra riktige kilder, inneholder den også mange nyttige verktøy som blant annet oppgaver enn må huske å gjøre, timeavtaler, rieteller, sparketeller og mange nyttige videokurs. 

Appen er i løpende utvikling og det vil komme stadig ny funksjonalitet med formål om å gi gravide og småbarnsforeldre i Lødingen en tryggere og enklere hverdag.

Last ned appen i dag ved søke Helseoversikt i AppStore eller Google Play.    

Du finner også helsestasjonen på facebook.

Kontaktinfo

Hilde Krey Simonsen
Helsesykepleier
E-post
Mobil 90 22 01 41
Helene Vestå
Sykepleier
E-post
Mobil 95 36 51 70

Adresse

Kontaktinformasjon
Lødingen kommune
Helsestasjonen
Sjøveien 14
8410 Lødingen

 

Kart