Helsestasjon

Helsestasjonen og skolehelsetjenesten er et lett tilgjengelig tilbud til barn, ungdom og deres familier.
Helsesykepleier arbeider forebyggende og helsefremmende ved hjelp av målrettede undersøkelser, vaksinasjoner, hjemmebesøk til familier, veiledning og rådgivning.

Målsetting

Å forebygge medfødte og ervervede sykdommer.
Å fremme barns fysiske, psykiske og sosiale helse. I samarbeid med andre fremme helse, trivsel og gode miljømessige forhold.

Utgangspunktet for innsatsen er at foreldrene har hovedansvaret for omsorgen av sine barn. Helsepersonellets rolle er å støtte opp under dette ansvaret i samarbeid med familien.
 

Dette er et tilbud til foreldre med spe- og småbarn, hvor man kan komme å få veiledning i forhold til enkle spørsmål uten å bestille time. Aktuelle temaer kan være vekt, amming, utslett (ikke smittsomt) etc.

Det vil da være en helsesykepleier tilgjengelig for veiledning. Ved behov for ytterligere veiledning, ta kontakt med fast helsesykepleier for time.

Åpningstider

 

SMS-varsling om timeavtaler

Vi sender deg en påminnelse på SMS 24 timer før din timeavtale. Dette er kostnadsfritt for bruker.
Gi oss beskjed om du IKKE ønsker SMS-varsling.

Kontaktinfo

Ragnhild Sæther
Helsesykepleier
E-post
Telefon 76 98 66 61
Mobil 902 20 141

Adresse

Kontaktinformasjon
Lødingen kommune
Helsestasjonen
Sjøveien 14
8410 Lødingen

 

Åpningstider

15.sept.-14.mai:            08:00 - 15.30
15.mai - 14.september: 08.00 -14.45

 

Kart