Kjøkken

Ved Lødingen sykehjem ligger vårt sentralkjøkken. De lager sunn, næringsrik og deilig mat til beboerne på sykehjemmet. De bringer også middag ut til hjemmeboende som har behov for det.

Telefon kjøkken: 769 86717

Hjemmeboende som på grunn av nedsatt funksjonsevne, sykdom eller andre årsaker, ikke er i stand til å tilberede ferdige måltider kan søke matombringing her.

 

 

Kontaktinfo

Kjøkken sykehjem
Telefon 76 98 67 17
Eva Angel
Kjøkkensjef
E-post
Mobil 90 67 37 70