Kjøkken

Ved Lødingen sykehjem ligger vårt sentralkjøkken. De lager sunn, næringsrik og deilig mat til beboerne på sykehjemmet. De bringer også middag ut til hjemmeboende som har behov for det.

Telefon kjøkken: 769 86717

Hjemmeboende som på grunn av nedsatt funksjonsevne, sykdom eller andre årsaker, ikke er i stand til å tilberede ferdige måltider kan søke matombringing her.

 

 

Kontaktinfo

Odd-Erling Lundberg
Kons. kommunalsjef helse og omsorg
E-post
Mobil 977 61 393
Kjøkken sykehjem
Telefon 76 98 67 17
Eva Angel
Konst. kjøkkensjef
E-post
Mobil 906 73 770