Serviceteam

Dersom du har behov for hjelp til renhold i hjemmet, på grunn av nedsatt funksjonsnivå, sykdom eller skade kan du søke om hjelp til dette. Hjelpen ytes for en kortere eller lengre periode, vurdert etter behov. Vårt serviceteam bistår deg gjerne.

 

I hovedsak innvilges praktisk bistand hver tredje uke. I beskrivelsen under, ser du hva som inngår i tjenesten.

 

Kontaktinfo

Serviceteam
E-post
Mobil 970 47 855