Serviceteam

Dersom du har behov for hjelp til renhold i hjemmet, på grunn av nedsatt funksjonsnivå, sykdom eller skade kan du søke om hjelp til dette. Hjelpen ytes for en kortere eller lengre periode, vurdert etter behov. Vårt serviceteam bistår deg gjerne.

 

I hovedsak innvilges praktisk bistand hver tredje uke. I beskrivelsen under, ser du hva som inngår i tjenesten.

 

Kontaktinfo

Minna Henningsen
Leder Forvaltningskontoret
E-post
Mobil 90 24 79 34
Kai Morten Kolberg
Kommunalsjef
E-post
Mobil 45 41 81 79
Serviceteam
Mobil 97 04 78 55