Fastlege

Rett til fastlege

Alle innbyggere som i folkeregisteret er registrert bosatt i en norsk kommune, har rett til en fastlege. Du kan velge fastlege hvis legen har ledig plass på listen sin.

Fastleger i Lødingen kommune:

  • Marta Prytz Strand
  • Frid Lichtwarck Bjugn
  • Larus P. Gudmundsson
  • Pavlos Ashrafi

 

Finn en fastlege

  • Du kan selv velge hvilken lege du vil ha som fastlege, men legen må ha ledig kapasitet og være med i fastlegeordningen.
  • Du kan velge en fastlege i en annen kommune enn den du bor i.
  • Du kan fritt velge en lege som ikke er med i fastlegeordningen, men da betaler du en høyere egenandel.
  • Hvis du har foreldreansvar for barn under 16 år, velger du også fastlege for barnet ditt.

I selvbetjeningsløsningen Min fastlege på Nav sine nettsider kan du finne mer informasjon om din fastlege. For å logge deg på løsningen må du oppgi fødselsnummer, navn og postnummer på den adressen som er registrert i Folkeregisteret.

Bytte av fastlege

Du har rett til å bytte fastlege inntil to ganger per kalenderår.

I tillegg til de ordinære byttene, kan du bytte fastlege hvis du melder flytting til folkeregisteret eller hvis fastlegen slutter eller reduserer listen sin.

Du kan også velge fastlege i en annen kommune enn der du bor.

Personer som har flyttet innenfor Norge, og meldt flyttingen til en annen kommune til folkeregisteret, kan få tilbake tidligere fastlege om de flytter tilbake til opprinnelig kommune innen tre år.

Fastlegebytter

Kontaktinfo

Legekontor
Timebestilling
Telefon 76 98 66 50
Legevakt
Telefon 76 93 13 10
Mobil 116117
Akutt hjelp
Mobil 113

Kart