Fastlege

Rett til fastlege

Alle innbyggere som i folkeregisteret er registrert bosatt i en norsk kommune, har rett til en fastlege. Du kan velge fastlege hvis legen har ledig plass på listen sin.

Fastleger i Lødingen kommune:

  • Marta Prytz Strand
  • Pavlos Ashrafi

Fastlegen er ansvarlig for alle allmennlegeoppgaver for sine pasienter i legekontorets åpningstid. Fastlegen skal prioritere personer på sin liste foran andre, bortsett fra ved akutt, livstruende sykdom.

Finn en fastlege

  • Du kan selv velge hvilken lege du vil ha som fastlege, men legen må ha ledig kapasitet og være med i fastlegeordningen.
  • Du kan velge en fastlege i en annen kommune enn den du bor i.
  • Du kan fritt velge en lege som ikke er med i fastlegeordningen, men da betaler du en høyere egenandel.
  • Hvis du har foreldreansvar for barn under 16 år, velger du også fastlege for barnet ditt.

 

Bytte av fastlege

Du har rett til å bytte fastlege inntil to ganger per kalenderår. Et fastlegebytte er gyldig fra første dagen i måneden etter at byttet er utført.

I tillegg til de ordinære byttene, kan du bytte fastlege hvis du melder flytting til folkeregisteret eller hvis fastlegen slutter eller reduserer listen sin.

Du kan også velge fastlege i en annen kommune enn der du bor.

Studenter som har flyttet innenfor Norge, og meldt flyttingen til en annen kommune til folkeregisteret, kan få tilbake tidligere fastlege om de flytter tilbake til opprinnelig kommune innen tre år.

I selvbetjeningsløsningen Min fastlege på Nav sine nettsider kan du finne mer informasjon om din fastlege. For å logge deg på løsningen må du oppgi fødselsnummer, navn og postnummer på den adressen som er registrert i Folkeregisteret.

Du kan lese mer om fastlegebytte på helsenorge. https://www.helsenorge.no/bytte-fastlege/om

Ettersending av pasientjournal ved fastlegebytte

Når du bytter fastlege, må du selv sørge for at journalen din overføres til den nye legen. Du kan kontakte din gamle fastlege/ fastlegekontor og gi informasjon om den nye fastlegen.

Når du har mistet fastlegen din:

 Hvis du har mistet fastlegen din, og er flyttet til en liste uten fast lege, er du likevel tilknyttet et legekontor. Dette vil ofte være legekontoret der du hadde fastlegen din.

Kontaktinfo

Legekontor
Timebestilling
Telefon 76 98 66 50
Legevakt
Telefon 76 93 13 10
Mobil 116 117
Akutt hjelp
Mobil 113

Kart