Kommunelege Lødingen Marta Prytz Strand

Mail adresse: 
marta.prytz.strand@lodingen.nhn.no

Kontaktinfo

Legekontor
Timebestilling
Telefon 76 98 66 50