Miljørettet helsevern Vesterålen

Miljørettet helsevern arbeider for å fremme helse og forebygge sykdom ut fra forhold i virksomheter, omgivelsene og miljøet. Tjenesten er lovpålagt, og er en del av folkehelsearbeidet i den enkelte kommune.  

Miljørettet helsevern i Vesterålen er organisert som et samarbeid mellom kommunene Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes. Kommuneoverlegene er gjennom delegasjon ansvarlig for fagfeltet i egen kommune. Miljøingeniør arbeider på delegasjon fra den enkelte kommuneoverlege.

Link til Sortland kommune, miljørettet  helsevern: https://www.sortland.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorg/folkehelse/miljorettet-helsevern/