Psykisk helse og rus

Psykisk helsetjeneste er en del av kommunens tjenestetilbud og er organisert under Helseavdelingen.

Tjenesten utøves på hverdager av psykiatriske sykepleiere.  Dette innebærer blant annet bistand ved akutt behov, oppfølgning og støttesamtaler/veiledningssamtaler. Vi er også behjelpelig med koordinering, kontakt med andre aktuelle tilbud og eventuelt bistand ved administrering av medisiner.

Psykisk helsetjeneste skal være tilgjengelig for alle som har eller som står i fare for å få, psykiske lidelser eller psykososiale problemer. Tjenesten er gratis og er ett tilbud for personer over 18 år.  Ved behov vil psykiatritjenesten samarbeide med andre instanser som for eksempel. Fastlege, helsesøster, rus-koordinator, psykolog og nav.

Melding om behov for tjeneste kan komme fra pasienten selv, pårørende, familie/venner, fastlege, spesialisthelsetjenesten osv. Kontakt gjerne psykiatrisk sykepleier direkte som i likhet med alle andre helsearbeidere har taushetsplikt om det han/hun  får vite om noens personlige forhold. Jmf. Forvaltningsloven og Helsepersonelloven.  Denne taushetsplikt gjelder også etter at man har sluttet i tjenesten.

Utenom vanlig dagtid og i helger og dersom det er noe som ikke kan vente kontaktes legevakt,

Tlf. 769 31 310/116 117

Kontaktpersoner:

Koordinator

Hermod Bjugg Lillestjerna

Tlf. 948 11 870

Mail. Hermod.lillestjerna@lodingen.kommune.no

 

Johanne Låstad

Tlf. 908 58 777

Mail. johanne.lastad@lodingen.kommune.no

 

Se oversikt over ulike hjelpetelefoner:

Ambulant akutteamteam Harstad. 770 15 927

https://unn.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikken/avdeling-sor/ambulant-akutteam-harstad

Barne- og ungdomspoliklinikk Harstad 770 15 970.

 https://unn.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdeling/bup-harstad

Døgnenhet Harstad 770 15 950.

 https://unn.no/steder/senter-for-psykisk-helse-og-rusbehandling-sor-troms-harstad

Landsdekkende tilbud til pårørende:
https://www.parorendesenteret.no/hjem

Pakkeforløp psykisk helse/rus. Innføres fra 01.01.2019

https://helsenorge.no/psykisk-helse/pakkeforlop-for-psykisk-helse-og-rus/hva-er-pakkeforlop-for-psykisk-helse-og-rus

Kontaktinfo

Hermod Bjugg Lillestjerna
Psykiatrisk sykepleier/ koordinator
E-post
Mobil 94 81 18 70