RVTS Nord - regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging

RVTS Nord er et ressurssenter som skal bidra med kunnskap til tjenesteapparatet på områdene:

  • Traumer og traumatisk stress, herunder psykososial beredskap
  • Vold og overgrep, inkludert vold i nære relasjoner
  • Forebygging av selvmord og selvskading
  • Flyktninghelse og tvungen migrasjon
Her finner dere kopi av nyhetsbrevet fra RVTS Nord. Ved å trykke på bildene i vedlegget kommer man direkte til ressursen. Nyhetsbrev fra RVTS Nord (PDF, 264 kB)

Temaet i dette nyhetsbrevet er Flyktninghelse og tvungen migrasjon. RVTS Nord har valgt noen ressurser som de tenker kan være spesielt nyttige for dere. Flere ressurser finnes tilgjengelig på nettsider til RVTS Nord og på www.flyktning.net.

Dere kan finne flere innlegg som er publisert på Facebook-side som dere kan dele (https://nb-no.facebook.com/rvtsnord/).  Det er også mulig å melde seg på faste nyhetsbrev via nettsider til RVTS Nord.