Søknad og priser på helse- og omsorgstjenester

Forvaltningskontoret skal behandle søknader om brukerstyrt personlig assistent (BPA), praktisk bistand, hjemmesykepleie, sykehjemsplass, omsorgslønn og andre helse- og omsorgstjenester.

 

Søknaden skal leveres til Forvaltningskontoret

 

Soknadsskjema_-_helse_og_omsorgstjenester_Ny (6) (DOCX, 120 kB)

Hva koster tjenesten?

Adresse

 

Helse og omsorg Forvaltningskontoret
Leder Minna Henningsen

Idrettsvegen 1 A, 2 etg.

8410 LØDINGEN

 

Tlf.: 902 47 934

Tlf.: 481 46 906 (10:00 - 14:00)