TT-kort

TT-ordningen er et tilbud om fritidsreiser for funksjonshemmede som ikke kan bruke vanlige kollektive transportmidler. Les også om utvidet ordning for rullestolbrukere og blinde/svaksynte.

Søknad og informasjon trykk her

Søknaden leveres på rådhuset med legeattest.