Veterankontakt

Veteraner er kvinner og menn som har bidratt i internasjonale operasjoner for Norge. 100.000 norske kvinner og menn har tjenestegjort i internasjonale operasjoner siden 1947.

Hvis du trenger oppfølging

Veteranbrosjyre:

 

Forskning viser at de fleste greier seg bra etter tjenesten. Men noen får helseutfordringer som følge av hendelser og opplevelser fra utenlandstjenesten.

Det er viktig for Lødingen kommune at veteraner som trenger oppfølging, og deres pårørende, møter et kompetent og koordinert apparat. Vår veterankontakt vil kunne bidra til dette som første innslagspunkt, og ved behov, opprette kontakt med kommunalt støtteapparat, veterantjeneste etc.

 

Veterankontakt i Lødingen kommune er Frode E .Staurset.
Han er selv veteran, til daglig offiser i marinen, og er også leder av Lødingen kommunes veterankomite.

Han er oppnevnt midlertidig, og vil fungere frem til godkjent veteranplan er utarbeidet og ordningen med veterankontakt er evaluert.

Kontaktinformasjon

Veterankontakten treffes på telefon mandag-torsdag 07.30-15.45. Det er også mulig å ta kontakt utover dette på mobil

Telefon/mobil:

55504646 på dagtid og på mobil 45391528

Kontaktinfo

Frode Staurset
Veterankontakt
Telefon 55 50 46 46
Mobil 45 39 15 28