Veterankontakt

Veteraner er kvinner og menn som har bidratt i internasjonale operasjoner for Norge.  100.000 norske kvinner og menn har tjenestegjort i internasjonale operasjoner siden 1947.
 

Forskning viser at de fleste greier seg bra etter tjenesten. Men noen får helseutfordringer som følge av hendelser og opplevelser fra utenlandstjenesten.

Det er viktig for Lødingen kommune at veteraner som trenger oppfølging, og deres pårørende, møter et kompetent og koordinert apparat. Vår veterankontakt vil kunne bidra til dette som første innslagspunkt, og ved behov, opprette kontakt med kommunalt støtteapparat, veterantjeneste etc.

Mer informasjon finner du i Veteranbrosjyren (PDF, 120 kB) eller på forsvarets nettsted for veteraner

Veterankontakt i Lødingen kommune er Frode E .Staurset.
Han er selv veteran, til daglig offiser i marinen, og er også leder av Lødingen kommunes veterankomite. Han er oppnevnt midlertidig, og vil fungere frem til godkjent veteranplan er utarbeidet, og ordningen med veterankontakt er evaluert.

Kontaktinformasjon:

Telefon 55 50 46 46 kl 07:30 - 15:45 (mandag-torsdag)

Det er også mulig å ta kontakt utover dette på mobil 453 91 528

Kontaktinfo

Frode Staurset
Veterankontakt
Telefon 55 50 46 46
Mobil 45 39 15 28