Vold i nære relasjoner og voldtekt

Dinutvei.no - Nasjonal nettportal om vold i nære relasjoner og voldtekt

Vold i nære relasjoner, overgrep og voldtekt kan ramme mennesker uansett alder og kjønn. Ikke alle vet hva slags hjelp de kan få eller hvor hjelpen finnes. Mange ønsker også mer kunnskap om vold og overgrep.

dinutvei.no er en nasjonal nettportal som gir oversikt over ulike hjelpetilbud, der man er eller over hele landet. På dinutvei.no finner du også informasjon, fagstoff og en spørsmål og svar-tjeneste, hvor du kan stille spørsmål og få svar anonymt.

Nettportalen gir oversikt og informasjon til utsatte for vold, overgrep og voldtekt, pårørende og bekymrede, de som utøver vold og til fagpersoner. Portalen er en del av regjeringens innsats for å forebygge vold i nære relasjoner.

dinutvei.no er utviklet av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) i samarbeid med Regionale ressurssentre om vold og traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS), Krisesentersekretariatet og Norske kvinners sanitetsforening (N.K.S) på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet.

Informasjon om kompetanseteam

 Kompetanseteamet mot æresrelatert vold, negativ sosial kontroll og tvangsekteskap. Der kan alle etater ringe inn og diskutere caser, få direkte råd ifht både bekymringer, kartlegging, risikovurdering- og generell råd og veiledning. https://ny.bufdir.no/vold/aresrelatert/kompetanseteamet/

Se også Krisesenter Vesterålen