Cobra

Ungdomsarbeid

Ungdomsarbeidet i Lødingen er organisert i en kommunal ungdomsklubb, «Cobra».

Klubben har tilbud for ungdom i aldersgruppen 13 til 19 år – og der den sentrale målsetningen er å gi de unge et positivt fritidsmiljø der hovedvekten er lagt på sosial kontakt og egen aktivitet.

Cobra

Ungdomsklubb i Lødingen

Adresse:

Skoleveien 5 (gamle barnehagen)

8410 Lødingen

Kontaktinfo

June Henriksen Moelv
Miljøterapeut
E-post
Telefon 907 03 239

Kontortid: Man. – Fre.: 08:00 – 15:30

Kontorsted: Lødingen Ungdomsskole