Frivilligsentralen

Lødingen Frivilligsentral har som oppgave å koordinere og videreutvikle frivillig arbeid i Lødingen kommune. Det rettes innsats mot grupper med omsorgsbehov. Sentralen er, og skal være, et bindeledd mellom de som ønsker å yte frivillig innsats og de som ønsker denne assistansen.

Lødingen kommune står som eier av sentralen. Ansvar og myndighet er delegert til formannskapet.

Det er opprettet et eget styre for Frivilligsentralen som består av leder, nestleder og tre styremedlemmer. Sentralen drives av daglig leder etter de retningslinjer, vedtak og pålegg som styret fastsetter. Daglig leder er også sekretær for styret.

Daglig leder har hovedoppgaven med å stimulere til frivillig innsats og organisere samarbeidet mellom sentralen og organisasjonene/personen som ønsker å bidra med frivillig innsats.

Vedtektene for frivilligsentralen vedtok kommunestyret 17.06.10 i sak 028/10.

Lokalitetene til Frivilligsentralen eies av Lødingen Kommune, og består av kontor, stue/spiserom med tilknytning til kjøkken, treningsstudio og møterom.

Disse lokalitetene kan leies.

Målsetting med sentralen er at den skal utvikles til et kraftsenter for frivillig virksomhet lokalt. Denne skal være et sosialt og kulturelt møtested som er åpent for alle. For å oppnå dette knyttes foreninger og enkeltpersoner til sentralen i ulike samarbeidsprosjekter. Sentralen skal også søke å få til samhandling mellom offentlige og frivillige aktiviteter.

Av faste prosjekter som Frivilligsentralen driver med er den årlige strandryddeaksjonen og TV- innsamlingsaksjonen.

Frivilligsentralen har kafe i lokalene hver onsdag som trekker folk i alle aldre. Et sosialt møtested med underholdning, det leses dikt, synges og det er åresalg og trekkspillmusikk. Eldre som ikke er i stand til å komme seg på kafeen kan bli hentet av frivillige.

Kontaktinfo

Brita Almestad
Folkehelsekoordinator/leder Frivilligsentralen
E-post
Mobil 902 50 227