Frivilligsentralen

Lødingen Frivilligsentral har som oppgave å koordinere og videreutvikle frivillig arbeid i Lødingen kommune. Det rettes innsats mot grupper med omsorgsbehov. Sentralen er, og skal være, et bindeledd mellom de som ønsker å yte frivillig innsats og de som ønsker denne assistansen.

Lødingen kommune står som eier av sentralen. Ansvar og myndighet er delegert til formannskapet.

Det er opprettet et eget styre for Frivilligsentralen som består av leder, nestleder og tre styremedlemmer. Sentralen drives av daglig leder etter de retningslinjer, vedtak og pålegg som styret fastsetter. Daglig leder er også sekretær for styret.

Daglig leder har hovedoppgaven med å stimulere til frivillig innsats og organisere samarbeidet mellom sentralen og organisasjonene/personen som ønsker å bidra med frivillig innsats.

Nye vedtekter for frivilligsentralen vedtok formannskapet 02.05.19 i sak 085/19.

Målsetting med sentralen er at den skal utvikles til et kraftsenter for frivillig virksomhet lokalt. Denne skal være et sosialt og kulturelt møtested som er åpent for alle. For å oppnå dette knyttes foreninger og enkeltpersoner til sentralen i ulike samarbeidsprosjekter. Sentralen skal også søke å få til samhandling mellom offentlige og frivillige aktiviteter.

Av faste prosjekter som Frivilligsentralen driver med er den årlige strandryddeaksjonen og TV- innsamlingsaksjonen.

Frivilligsentralens onsdags kafe vil bli holdt på Rådhuset grunnet stenging av Soltun. Frivilligsentralen er planlagt flyttet til gamle videregående når den nye 1-10 skolen blit tatt i bruk.

Frivilligsentralens kafe har nå tatt ferie!

Kafeen er fra kl. 1700-1900.

Mars

06 – Ikke kafe (Støtteforeningen har arrangement)

13 – Ikke kafe (Skreimølje)

20 – Kafe på rådhuset

27 – Kafe på rådhuset

April

03 – Ikke kafe (Støtteforeningen har arrangement)

10 – Kafe på Rådhuset 

17 – Ikke kafe (Påske)

24 – Kafe på Rådhuset

Mai

01 – Ikke kafe (Helligdag)

08 – Ikke kafe (Støtteforeningen har arrangement)

Frivilligsentralens kafe har nå tatt ferie!

Kontaktinfo

Brita Almestad
Folkehelsekoordinator/leder Frivilligsentralen
E-post
Mobil 902 50 227