Grusbanen i Lødingen er ikke i bruk fra år 2018-2022 da det er bygd ny skole.