Grusbanen i Lødingen er ikke i bruk fra år 2018-2020 da det er bygd ny skole.