Grusbanen i Lødingen er ikke i bruk fra år 2018-2020 da det bygges ny 1-.10 skole.