Lødingen Kino

Kinoprogram finnes på FB. 
https://www.facebook.com/groups/329871398637802

Kinoprogram desember 2023 (PNG, 583 kB)

Litt om kinoen
Lødingen kino ble bygd i 1938 og tatt i bruk i 1939.
Da var det familien Kantun som bygde og drev kinoen i mange år. En gang på 80-tallet (1982?) tok militæret over kinodriften. Som drev kinoen frem til mai 1995. Så ble kinoen stengt i 1 år før kommunen tok over i mai 1996. Første visning på Lødingen kommunale kino var James Bond filmen Golden Eye den 16.juni 1996.

Kinoen har gått gjennom flere mindre ansiktsløft siden kommunen tok over men det største løftet tok Kinoens Venner initiativet til, nemlig digitaliseringen av kinoen. Første visning med digitalt utstyr var 17.mai 2011.

Kinoens Venner
Er en støtteforening for kinoen som gir gratis arbeidsinnsats som vakter, kioskbetjening og billettører mot å få se så mye film de ønsker. Kinoens Venner jobber aktivt for å skaffe penger til utstyr til kinoen.
Ikke minst takket være Kinoens Venner har Lødingen kino blitt digitalisert. Det betyr at vi fortsatt vil ha et kinotilbud i Lødingen og vi håper innbyggerne fortsetter å bruke kinoen - gjerne enda mer enn før.

Kontaktinfo

Knut Blengsli
Kinosjef
E-post
Mobil 94 20 96 18

Kart