Informasjon om kulturfondet

Tilskudd fra Lødingen kommunes kulturfond skal bidra til et mangfold innenfor organisasjons­livet, inspirere til kulturbasert kreativitet og samhandling mellom fri­villige organisasjoner og kommunen. Det er gjennom samarbeid, entusiasme og ikke minst dugnadsarbeid man skaper trivsel. Aktiviteter og tilbud skal rettes mot hele be­folkningen, barn og unge og grupper med spesielle behov for tilrettelegging skal prioriteres.

 

Kulturfondet er i prinsippet  åpne for alle, men lag og foreninger som er registrert og har organisasjonsnummer eller som planlegger å registrere seg, vil bli prioritert. Primært tildeles tilskudd til prosjekter, tiltak og aktiviteter av engangskarakter og ikke som fast driftstilskudd.
Fra 2021 vil det kun bli mulighet å søke for prosjekter som retter seg mot barn/unge. 

Fondet er på 50.000 kr. pr. år.

For 2022 vil det ikke være midler til kulturfond.