Informasjon om kulturfondet

Tilskudd fra Lødingen kommunes kulturfond skal bidra til et mangfold innenfor organisasjons­livet, inspirere til kulturbasert kreativitet og samhandling mellom fri­villige organisasjoner og kommunen. Det er gjennom samarbeid, entusiasme og ikke minst dugnadsarbeid man skaper trivsel. Aktiviteter og tilbud skal rettes mot hele be­folkningen, barn og unge og grupper med spesielle behov for tilrettelegging skal prioriteres.

 

Kulturfondet er i prinsippet  åpne for alle, men lag og foreninger som er registrert og har organisasjonsnummer eller som planlegger å registrere seg, vil bli prioritert. Primært tildeles tilskudd til prosjekter, tiltak og aktiviteter av engangskarakter og ikke som fast driftstilskudd.

Fondet er på 50.000 kr. pr. år.

Søknadsfrist for året er 10. oktober.

Kontaktinfo

Anita Marthinussen
Kulturkoordinator/Leder Fellestjenesten
E-post
Telefon 76 98 66 20
Mobil 969 96 001