Kulturprisen

Lødingen kommunes kulturpris deles ut annethvert år i forbindelse med kulturuka "Lødingen dagene" i november.
Prisen ble sist utdelt i 2019 da Lødingen Kystlag vant prisen.

Neste år prisen skal deles ut blir i 2021, og da vil det bli anledning til å komme med forslag på prisvinner.

Første gang kultur prisen ble utdelt var i 1981 da Malla og Magnus Løkholm fikk prisen.

Vedlegg 1 – Statutter for Lødingen kommunes kulturpris
 

 1. Lødingen kommunes kulturpris skal være en inspirasjonskilde for kunstnerisk og kulturell aktivitet, samtidig som den skal gi uttrykk for kommunens anerkjennelse av og honnør til prisvinneren.
   
 2. Kulturprisen tildeles en enkelt person som ved kunstnerisk eller kulturell virksomhet har nedlagt fortjenstfullt arbeid for kulturlivet i kommunen. Prisen kan også gis en forening eller institusjon som måtte ha gjort seg fortjent til det.

 

 1. Den eller de som blir tildelt prisen skal fortrinnsvis være bosatt i kommunen, eller ha særskilt tilknytning til kommunen gjennom sin virksomhet.
   
 2. Enkeltpersoner, grupper eller foreninger kan komme med forslag til kandidater. Forslagene skal begrunnes. Formannskapet treffer avgjørelsen om hvem som skal få prisen.
   
 3. Prisen bør fortrinnsvis være et kunstverk av en lokal kunstner eller en som er knyttet til kommunen/landsdelen, og prisen ledsages av et diplom.

 

Statuttene er sist revidert 16.10.2003.

Siste 10 års vinnere av kulturprisen:

2019: Lødingen Kystlag
2017: Sigrunn Muller Steen
2015: Odd Myrlund
2013:Ingrid Kanstad Hanssen
2011: John Pettersen
2009: Lødingen Musikkforening
2007: Kinoens Venner
2005: Svein Rist
2003. John Sverre Bakken
2001: Sidsel Thomassen
1999: Vest-Avisa