Regler for DRONEbruk

Luftfartstilsynet ønsker å nå ut til disse droneoperatørene med informasjon om reglene for dronebruk, fordi ikke alle har den nødvendige kunnskapen for sikker og hensynsfull flyging med drone.

Nå er det snart vår og i den forbindelse strømmer det turister til Norge, og veldig mange av dem har med seg droner de vil ta bilder med.

Luftfartstilsynet ønsker å nå ut til disse droneoperatørene med informasjon om reglene for dronebruk, fordi ikke alle har den nødvendige kunnskapen for sikker og hensynsfull flyging med drone.

Derfor anbefaler vi Norges kommuner å henge opp den vedlagte informasjonen ved populære turistmål, hos turistinformasjonen, ved store folkeansamlinger og der dere ellers vet at flyging med drone er utberedt.

Vi vil også oppfordre til å videresende denne informasjonen til sentrale turistaktører i deres kommune, slik at vi når ut til flest mulig.

Informasjonen er gjort tilgjengelig på

Ta kontakt med Lufthavnstylsynet ved spørsmål.

Mer om Luftfartstilsynet.