By og regionprosjekt Arkitektstudie Lødingen

Dette var et samarbeide med Vågan og skulle styrke byen og regionen. Dette prosjektet er pr. dags dato ikke aktivt, men presentasjonene vil ligge på vår hjemmeside.

En av tingene som en skulle jobbe  videre med i dette prosjektet var stedsutvikling. Herunder arkitektstudier i Lødingen. 15 arkitekter fikk i oppgave å se på tre prosjekter: Nes/Vestfjord Panorama, Boazavazzi Kåringen og Lødingen sentrum.

Disse presentasjonene er fra arkitektstudentenes arbeide som ble lagt fram på konferansen den 9. mars 2018.

Presentation Lødingen senter

Presentation Nes Lødingen kommune

Presentation Lødingen Boazavazzi