By og regionprosjekt Arkitektstudie Lødingen

Dette er et samarbeide med Vågan og skal styrke byen og regionen.

En av tingene som en skulle jobbe  videre med i dette prosjektet var stedsutvikling. Herunder arkitektstudier i Lødingen. 15 arkitekter fikk i oppgave å se på tre prosjekter: Nes/Vestfjord Panorama, Boazavazzi Kåringen og Lødingen sentrum.

Disse presentasjonene er fra arkitektstudentenes arbeide som ble lagt fram på konferansen den 9. mars 2018.

Presentation Lødingen senter

Presentation Nes Lødingen kommune

Presentation Lødingen Boazavazzi