Skogbruk

Ti kommuner i Lofoten og Vesterålen forvalter nærings- og miljøvirkemidler i landbruket etter vertskommunemodellen. Sortland kommune er vertskommune og samarbeidskommunene er Andøy, Bø, Flakstad, Hadsel, Lødingen, Moskenes, Vestvågøy, Vågan og Øksnes.

Sortland kommune kan gi råd om skogkultur, skogsdrift, veibygging og miljøhensyn i skogbruket.
Kommunen forvalter en rekke lover og forskrifter knytta til skogbruk.